Voorwaarden foto's en filmopnames

Er worden regelmatig foto- en filmopnames gemaakt bij LVNL. Om dit op een correcte  en veilige manier te laten verlopen hebben we hiervoor voorwaarden opgesteld.

ONZE VOORWAARDEN

 • De gemaakte foto’s en begeleidende teksten (eventueel geluidsopnames) mogen uitsluitend worden gebruikt voor de met LVNL afgesproken productie.

 • Voor het uitbrengen van nieuwe of vervolguitgaven van deze productie moet vooraf toestemming van LVNL worden gekregen.

 • Correcties op feitelijke onjuistheden moeten worden overgenomen.

 • LVNL behoudt zich het recht voor tot het moment van de allerlaatste productiefase van de bovengenoemde productie bezwaar te maken tegen het gebruik van reeds met en bij LVNL gemaakte beelden/teksten.

 • LVNL brengt geen kosten in rekening voor de geboden mogelijkheid de productie bij en met LVNL te kunnen maken. Als tegenprestatie zal LVNL op herkenbare wijze worden vermeld in de productie.

 • Bij het maken van de beelden dienen altijd de aanwijzingen van de LVNL-medewerkers te worden gevolgd.

 • In geen geval mogen beelden van toegangspoorten en/of bewaking en bewakingsmiddelen worden gemaakt.

 • Indien de dienstdoende supervisors daartoe een aanleiding zien kan het team worden gevraagd de operationele ruimte te verlaten en het maken van foto’s, film en/of geluidsopnames te staken. Aan dit verzoek, dat zonder opgave van redenen kan worden gedaan, dient direct te worden voldaan.

IN ALLE OMSTANDIGHEDEN GELDT

 • de foto en/of filmploeg altijd wordt begeleid door een medewerker van LVNL..

 • de foto en/of filmploeg zo klein mogelijk wordt gehouden zowel qua apparatuur als qua team.

 • de operatie niet mag worden verstoord.

 • luchtverkeersleiders niet in hun werk mogen worden gehinderd.

 • luchtverkeersleiders vooraf te kennen hebben gegeven geen bezwaar te hebben tegen het, al of niet herkenbaar, in beeld gebracht worden.

 

Contact

Contact met mediarelaties

Voor alle pers- en mediavragen neem je contact op met mediarelaties via 0800 5865 266.

Contact met mediarelaties

Mediabank