Internationale samenwerking

Luchtvaart heeft voor Nederland een sterk grensoverschrijdend karakter. Voor LVNL is het van belang om contact te hebben en houden met Europese en wereldwijd regelgevende instanties en andere luchtverkeersdienstverleners. 

Single European Sky en Functional Airspace Block Europe Central (FABEC) 

In het kader van Single European Sky (SES) werkt LVNL op diverse terreinen, waaronder veiligheid, samen met Europese collega-organisaties. Functional Airspace Block Europe Central (FABEC) is een samenwerkingsverband tussen de staten en militaire en burgerluchtverkeersdienstverleners van België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland en Nederland, inclusief het Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC). Dit samenwerkingsverband is erop gericht de veiligheid te verbeteren, routes te verkorten, de capaciteit in het luchtruim te verhogen en kostenefficiëntie voor luchtvaartmaatschappijen te verbeteren. 

EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY (EASA)

Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) is opgericht om een hoog en uniform niveau van veiligheid van de luchtvaart tot stand te brengen en te handhaven in Europa en daarbuiten. Naast deze kerntaak omvat de opdracht van het Agentschap onder meer:

  • Waarborging van een hoog en uniform niveau van milieubescherming; 
  • Verbetering van het vrije verkeer van goederen, personen en diensten; 
  • Bevordering van kosteneffectiviteit in de regelgevings- en certificeringsprocessen.

EUROCONTROL 

EUROCONTROL is een Europese, civiel/militaire organisatie die als doel heeft om de Europese luchtvaart te ondersteunen door onder andere onderzoek, ontwikkeling en het monitoren van de performance. Het Safety Team van EUROCONTROL is specifiek gericht op de ondersteuning van luchtverkeersleidingsdiensten die naar aanleiding van nieuwe Europese regelgeving moeten worden aangepast. In het Safety Team krijgt LVNL – samen met de Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO) – bijvoorbeeld inzicht in de veiligheidsprestaties van andere luchtverkeersleidingsorganisaties.  

Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO) 

De Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO) behartigt de mondiale belangen van luchtverkeersleidingsorganisaties. CEO van LVNL Michiel van Dorst is sinds 2022 voorzitter van het Europese CEO Comité van CANSO. In deze rol geeft hij leiding aan de ambities van CANSO in Europa op het gebied van verduurzaming van de luchtvaart, toetreding van nieuwe luchtruimgebruikers, modernisering en verdere digitalisering van luchtverkeersleiding. 

Daarnaast is LVNL lid van de Steering Group van het Safety Standing Committee van CANSO. Jaarlijks wordt een CANSO Annual Safety Seminar georganiseerd. Dit bevordert de kennis van wat internationaal gaande is en verzekert ons van de kennis van de beste methoden en technieken om de veiligheid te borgen. 

INTEROPERABILITY THROUGH EUROPEAN COLLABORATION (ITEC)

iTEC is een samenwerkingsverband tussen de Spaanse leverancier Indra en de luchtverkeersleidingsorganisaties van Duitsland, Canada, Groot-Brittannië, Spanje, Nederland, Noorwegen, Polen en Litouwen. LVNL gaf samen met deze luchtverkeersleidingsorganisaties in 2021 een akkoord op de start van het iTEC SkyNex-programma. Hiermee is een volgende stap gezet in de samenwerking en de ontwikkeling van het geavanceerde iTEC air traffic management systeem. Het iTEC SkyNex-programma heeft tot doel te komen tot een volledig gemeenschappelijk systeem voor alle iTEC-partners, dat in de toekomst antwoord geeft op Europese ontwikkelingen. LVNL heeft sinds 2021 de rol van voorzitter in de stuurgroep van de iTEC-samenwerking op zich genomen voor een periode van drie jaar.