Jaarverslagen

Jaarverslagen

Jaarlijks legt LVNL verantwoording af over de activiteiten en resultaten. Deze verantwoording is openbaar en wordt vastgelegd in een jaarverslag.

In het gepubliceerde jaarverslag 2022 doet LVNL verslag van haar prestaties voor samenleving, klanten en partners. De ontwikkelingen op het gebied van een veilige, milieubewuste en efficiënte afhandeling van het vliegverkeer staan centraal in dit verslag, naast de extra aandacht voor duurzaamheid en hinderbeperking.

Contact

Contact met mediarelaties

Voor alle pers- en mediavragen neem je contact op met mediarelaties via 0800 5865 266.

Contact met mediarelaties