Integratie nieuwe luchtruimgebruikers

Bouwplaatsen inspecteren, vermiste personen zoeken, bloedvoorraden vervoeren: Onbemande vliegtuigsystemen, oftewel drones, kunnen bijna onbeperkt worden ingezet en het gebruik van drones neemt toe.

Waarborgen veiligheid luchtverkeer

Het doel van LVNL is om de toekomst van deze nieuwe luchtruimgebruikers te ondersteunen en tegelijkertijd onze hoogste prioriteit te waarborgen: de veiligheid van het luchtverkeer.

Mobiele app en website GoDrone

Voor dronebestuurders hebben we GoDrone ontwikkeld, een app en website waarmee dronebestuurders aan de hand van een dronekaart van Nederland kunnen zien waar zij wel en niet mogen vliegen. Ook geeft GoDrone informatie over beperkingen en/of uitzonderingen die gelden in een bepaald gebied. Dronebestuurders kunnen via GoDrone hun dronevluchten plannen en bijhouden, en eventueel een aanvraag indienen voor een dronemissie in de CTR.

Voor sommige gebieden, zoals het luchtruim rond een gecontroleerd vliegveld, gelden vliegrestricties voor drones. Door hierover duidelijke informatie te geven, willen we het mogelijk maken dat drones veilig in het luchtruim kunnen vliegen.

De app is te downloaden via de Apple Store en Google Play store. Op de webapp GoDrone is ook alle informatie te vinden.

De GoDrone-app is ontwikkeld in samenwerking tussen LVNL en Altitude Angel. De app ondersteunt dronevliegen door je te laten zien waar je met je drone wel en niet kan vliegen.

Europese regelgeving voor vliegen met drones

Conform Europese regelgeving moet je je registreren als exploitant (als je drone meer dan 250 gram weegt) en een online kennistest volgen om je kennis als dronebestuurder aan te tonen. Dronevluchten zijn daarbij ingedeeld in risicocategorieën.

Vluchten met drones in de zogenaamde 'open categorie' zijn niet toegestaan in de plaatselijke luchtverkeersleidingsgebieden (CTR’s) en zijn voorbehouden aan de zogenaamde ‘specific’ of ‘certified’ categorie. Op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vind je meer informatie over het vliegen in die categorie en wat er nodig is om een exploitatievergunning te verkrijgen.

Vlieg je met een drone zonder exploitatievergunning? Klik dan hier voor meer informatie.

Klaring, vliegplan en callsign

In Nederland wordt het vliegen met een drone gezien als een VFR-vlucht. Aan VFR-vluchten zijn bepaalde wettelijke eisen gesteld. Vlieg je met je drone in gecontroleerd luchtruim? Dan heb je een klaring nodig van de torenverkeersleider. Ook moet je een vliegplan indienen en geldt de verplichting van tweezijdig radiocontact (RTF). Door een missie te plannen in GoDrone voldoe je aan de verplichting om een vliegplan in te dienen. Bovendien kun je bij de opmerkingen in GoDrone je beoogde callsign doorgeven: dat is een samenvoeging van:

Unmanned, plus
een logisch acroniem van de bedrijfsnaam (voorbeeld: Dutch Drone Organisation wordt DDO)
In het geval van dit voorbeeld wordt het callsign: Unmanned DDO (delta delta oscar).

De Operationele Helpdesk stemt je missieplan af met de verkeerstoren en geeft, afhankelijk van de situatie, een voorlopige toestemming door. De echte toestemming om te mogen vliegen, de klaring, krijg je van de torenverkeersleider. Om de werklast van torenverkeersleiders te bewaken, kan LVNL een maximum instellen voor het aantal dronevluchten dat gelijktijdig in de CTR plaatsvindt. Wanneer dit maximum is bereikt, krijg je geen voorlopige toestemming van de Operationele Helpdesk. Ook kan de torenverkeersleider om veiligheidsredenen besluiten om geen klaring te verlenen, of een eerdere klaring (tijdelijk) in te trekken.

Voor dronevluchten in de CTR gelden de volgende regels

  • Vraag tenminste 24 uur vóór aanvang van de vlucht toestemming bij de Operationele Helpdesk. Gebruik hiervoor GoDrone;
  • De operator (het bedrijf of de organisatie die de dronevlucht uitvoert) dient voor elke reeks aaneengesloten vluchten binnen één vlieggebied een vliegplan in via GoDrone. Bij meerdere vlieggebieden: per vlieggebied één aanvraag en vliegplan;
  • Zodra de drone tussen twee vluchten geland is voor een periode van meer dan 60 minuten (binnen één vlieggebied), worden de twee opeenvolgende vluchten beschouwd als twee onafhankelijke vluchten, waarvoor onafhankelijk van elkaar een aanvraag, een vliegplan en een klaring benodigd is.

Vluchtuitvoering

De vlucht wordt uitgevoerd onder zichtvliegvoorschriften (VFR).
Special VFR is binnen UDP toegestaan, indien hiervoor een klaring is ontvangen.
De vlucht blijft binnen het door de Operationele Helpdesk toegestane gebied. Stel hiervoor een geocage in die overeenkomt met het toegestane vlieggebied. Test de geocage voorafgaand aan de vlucht op de grond. Je mag alleen een vluchtklaring aanvragen bij de torenverkeersleiding als de geocage goed werkt.

Tweezijdig radiocontact is verplicht. Gebruik van een antenne van 10 m wordt hierbij aangeraden, ten behoeve van de kwaliteit van het signaal vanaf lage hoogte.
Als je tijdens de vlucht merkt dat tweezijdig radiocontact niet langer mogelijk is, beëindig dan direct de vlucht en bel de Operationele Helpdesk (of FSC buiten openingstijden van de Operationele Helpdesk) om de vlucht af te melden.
 

Klik hier voor meer informatie over vluchtverloop en radiotelefonie.

Contact

Operationele Helpdesk

Intermediair tussen luchtvarenden en verkeersleiding

Dagelijks bereikbaar tussen 07.00 en 17.00 uur (Nederlandse tijd) voor aanvragen voor speciale vluchten, activiteiten en evenementen via +31 20 406 2201.

Operationele Helpdesk