Samen op weg naar minder hinder

Schiphol en LVNL hebben een gezamenlijk programma met maatregelen om geluidshinder door vliegverkeer af te laten nemen.

Schiphol en LVNL hebben een gezamenlijk programma met maatregelen om geluidshinder door vliegverkeer af te laten nemen. De maatregelen om het woon- en leefklimaat te verbeteren zijn te vinden op de website www.minderhinderschiphol.nl. Belangstellenden en betrokkenen kunnen reageren op het programma. Schiphol en LVNL committeren zich aan de inspanning de hinder te beperken, ongeacht besluitvorming van het kabinet over de ontwikkeling van de luchtvaart.

LVNL en Schiphol ontwikkelden het programma op basis van suggesties en voorstellen van bewoners, bestuurders, het Regioforum van de Omgevingsraad Schiphol, de top 20 klachten bij Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS), eigen expertise en innovaties in luchtvaarttechnieken en -systemen.

Thema's en meepraten

Voorbeelden van enkele door LVNL reeds ingevoerde hinderbeperkende maatregelen. Voor het volledige overzicht van alle maatregelen en de actuele status per maatregel klik hier: Minder hinder Schiphol

Voorbeelden in gebruik genomen maatregelen

Bekijk alle maatregelen

Hinderbeperkende maatregelen in beeld

Baan- en routegebruik