Samen op weg naar minder hinder

LVNL en Schiphol hebben een gezamenlijk programma met maatregelen om geluidshinder door vliegverkeer af te laten nemen.

MinderHinderSchiphol is een gezamenlijk programma van LVNL en Schiphol om geluidshinder door vliegverkeer af te laten nemen. De maatregelen om het woon- en leefklimaat te verbeteren zijn te vinden op de website www.minderhinderschiphol.nl. Belangstellenden en betrokkenen kunnen reageren op het programma. Wij committeren ons aan de inspanning de hinder te beperken, ongeacht besluitvorming van het kabinet over de ontwikkeling van de luchtvaart.

LVNL en Schiphol ontwikkelden het programma op basis van suggesties en voorstellen van bewoners, bestuurders, het Regioforum van de Omgevingsraad Schiphol, de top 20 klachten bij Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS), eigen expertise en innovaties in luchtvaarttechnieken en -systemen.

Hinderbeperkende maatregelen in beeld

Thema's en meepraten