Veiligheid

Veiligheid

Onze kerntaak is een veilige afhandeling van het vliegverkeer in Nederland, in alles wat we doen.

Veiligheidsmanagement en systemen

Voorvallen in de luchtvaart

Gebruik van het luchtruim

Vakbekwame luchtverkeersleiders

Veilig werken met de Operations Manual

Onze luchtverkeersleiders maken gebruik van de Operations Manual. Daarin staan de procedures en werkwijzen die ze nodig hebben om hun taak veilig en efficiënt uit te kunnen voeren. De informatie is gebaseerd op ICAO-regelgeving en -aanbevelingen, nationale regelgeving, EU-regelgeving, EUROCONTROL-richtlijnen en afspraken tussen verschillende luchtverkeersleidingen.

Veilig werken met een goede opleiding voor luchtverkeersleiders

De luchtverkeersleiders volgen een intensieve en gedegen opleiding. Na afronding van de bijbehorende examens worden de bevoegdheden of ‘ratings’ toegewezen. De vakbekwaamheid wordt tijdens de loopbaan vervolgens goed gemonitord en onderhouden. 

Voor elke bevoegdheid moet een minimum aantal diensten zelfstandig worden gewerkt. Collega’s die daar speciaal voor getraind zijn, beoordelen of de kwaliteit van het werk hoog genoeg is. Indien nodig wordt direct ingegrepen door middel van een individuele opleiding of extra begeleiding.

Veilig werken door voortdurende training luchtverkeersleiders

Ieder jaar leggen de luchtverkeersleiders een theorie-examen af en volgen ze minimaal vier dagdelen een recurrent-training. Hierbij wordt in de simulator, in een leslokaal of via computer-based-trainingen de theorie herhaald, en getraind op zowel dagelijkse als ongewone situaties. Bij de invoering van nieuwe procedures of systemen bepalen we zorgvuldig wat luchtverkeersleiders nodig hebben om hier veilig mee te werken. Dat kan variëren van een theoretische instructie tot een uitgebreide simulatortraining.