Evenementen met impact op luchtruim

Organiseer je een evenement dat mogelijk impact heeft op het luchtruim, dan moet je daarvoor toestemming vragen aan LVNL en soms ook aan ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport). Op deze manier voorkomen we ongewenste situaties in het luchtruim.

Om welke evenementen gaat het?

Als je een evenement met een of meer van onderstaande activiteiten organiseert, dan vraag je daarvoor toestemming:

  • Vliegshow zoals een fly-by, acrobatische vluchten of vliegwedstrijd
  • Relayvluchten voor verslaggeving
  • Vluchten voor crowdmanagement
  • Sfeerballonnen, kleine kabelballonnen of kabelvliegers oplaten
  • Schuttersfeest

Deze opsomming is niet volledig. Mocht je een andere activiteit organiseren waarvan je denkt dat deze misschien impact heeft op het luchtruim, vraag dan ook toestemming.

Overigens zijn er voor het oplaten van sfeerballonnen, kleine kabelballonnen en kabelvliegers regels opgesteld. Via onderstaande links kun je zien wat het gevolg is voor jouw evenement.

Hoe vraag ik toestemming?

Daarvoor gebruik je het formulier Aanvraag evenement met mogelijke impact op luchtruim:

Afhankelijk van de activiteit die je organiseert, moet je ook nog aanvullende aanvragen invullen en opsturen. Als dat nodig is, staat dat op het formulier. Je mailt het ingevulde formulier naar de Operationele Helpdesk.

Waarom moet ik toestemming vragen?

Een evenement in het luchtruim kan invloed hebben op regulier vliegverkeer. Dit betekent dat LVNL met ILT voor elke activiteit moet bepalen of en zo ja, hoe dat kan worden gefaciliteerd. Daarvoor zijn analyses en afspraken nodig.

Hoelang duurt het voor mijn aanvraag is afgehandeld?

In onderstaand schema lees je welke impact een evenement kan hebben en wat dat betekent voor de doorlooptijd van de analyse en het afspreken van procedures voor de vluchtuitvoering. Gebruik deze doorlooptijd als minimale termijn waarop je toestemming vraagt voor je activiteit.

De doorlooptijden zijn indicatief. Ze zijn gebaseerd op onze ervaringen in het verleden en op de tijd die eventuele andere betrokken organisaties nodig hebben. Je kunt geen rechten ontlenen aan de doorlooptijden in het schema.

Toestemming van LVNL voor vluchten is altijd voorlopig

Als je een evenement organiseert waarbij vluchten worden uitgevoerd, dan krijg je een voorlopige toestemming voor die vluchten.

Afhankelijk van de operationele omstandigheden op het moment van uitvoering, kan een verkeersleidingsunit van LVNL besluiten om uit veiligheidsoverwegingen toch geen vluchtklaring te geven of een eerdere klaring in te trekken. LVNL kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen hiervan.

Contact

Operationele Helpdesk

Intermediair tussen luchtvarenden en verkeersleiding

Dagelijks bereikbaar tussen 07.00 en 17.00 uur (Nederlandse tijd) voor aanvragen voor speciale vluchten, activiteiten en evenementen.

Operationele Helpdesk