Je privacy vinden wij belangrijk

LVNL verwerkt je persoonsgegevens als je deze gegevens aan ons verstrekt om te solliciteren, om gebruik te maken van een vacature alert of om gebruik te maken van de mogelijkheid om een klacht of verzoek in te dienen.

Welke gegevens verzamelen wij?
Wanneer je solliciteert via ons online sollicitatieformulier verzamelen wij de volgende gegevens:
• Geslacht
• voor- en achternaam
• adresgegevens
• telefoonnummer
• e-mailadres
• geboortedatum
• opleidingsgegevens en/of je curriculum vitae.

Met eventueel je motivatiebrief.

Wanneer je geïnformeerd wilt worden over nieuwe vacatures middels een vacature alert verzamelen wij de volgende gegevens:

• E-mailadres
• Functiegroep/interesse

Wanneer je een klacht of verzoek indient bij LVNL kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:
• naam
• en/of adresgegevens
• e-mailadres
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• kopie paspoort

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

• om je sollicitatie te beoordelen en te verwerken

• om contact met je op te nemen over je sollicitatie
• om je te informeren over nieuwe vacatures
• om je klacht of verzoek te verwerken

• om jouw vragen te beantwoorden of jouw verzoeken of klachten te behandelen via e-mail, per post of telefonisch

• om je identiteit vast te stellen bij het uitoefenen van jouw rechten onder de Algemene verordening gegevensbescherming

• voor wervingsdoeleinden

We verwerken je sollicitatiegegevens op basis van jouw toestemming. Je verleent ons toestemming door het online sollicitatieformulier in te vullen en akkoord te gaan met de verwerking van je persoonlijke gegevens.

We verwerken je gegevens om je te informeren over nieuwe vacatures op basis van jouw toestemming. Je verleent ons toestemming door zelf een vacature alert in te stellen. Je kunt deze toestemming zelf ook weer eenvoudig intrekken.

We verwerken je gegevens bij het indienen van klachten en verzoeken op grond van de wettelijke verplichting om deze klachten en verzoeken af te handelen.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Wanneer je bij ons gesolliciteerd hebt voor een luchtverkeersleidingsfunctie is het niet mogelijk om je gegevens zelf te verwijderen omdat je óf bij ons in het selectieproces zit, óf je bij ons in dienst bent gekomen. Daarnaast worden selectiegegevens van kandidaten ten behoeve van onderzoeksdoeleinden 3 jaar bewaard, tenzij daar schriftelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.

Voor de andere functies bij LVNL waar je naar gesolliciteerd hebt hanteren wij een bewaartermijn van 90 dagen.

De gegevens om je te informeren over vacatures blijven bewaard zolang je vacature alert is ingesteld. Na jouw uitschrijving worden je gegevens aan het einde van de dag verwijderd.

Voor de afhandeling van klachten en verzoeken hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar.

Worden mijn gegevens met derden gedeeld?
Het is goed om te weten dat wanneer je solliciteert, wij geen persoonsgegevens van jou verstrekken of verkopen aan derden. De persoonsgegevens die je invoert via deze website worden volgens de Algemene verordening gegevensbescherming verwerkt. LVNL maakt wel gebruik van diensten van derden om data in opdracht van LVNL te verwerken. Met deze dienstverleners heeft LVNL verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Vragen en meldingen aan LVNL - met betrekking tot geluidsoverlast van vliegtuigen of de afhandeling van het vliegverkeer - kunnen, samen met je contactgegevens, doorgestuurd worden voor beantwoording naar het meldpunt van de betreffende luchthaven. Voor luchthaven Schiphol is dat het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).

Een overzicht van de meldpunten vind je op deze website.

Worden mijn persoonsgegevens beveiligd?
Wij hechten veel waarde aan je privacy. Daarom hebben wij beveiligingsmaatregelen getroffen om diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. De informatie uitwisseling met onze website gebeurt beveiligd en versleuteld.

Waar kan ik een verzoek indienen om mijn persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen?
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LVNL en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected].

LVNL wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze volgende link.