Een duurzame dienstverlening

Duurzaamheid is een belangrijk thema. We leveren onze bijdrage aan het beperken van onze impact door innovatie, hinderbeperking en verduurzaming van onze operatie en bedrijfsvoering.

Beperken van onze impact

LVNL draagt bij aan het toekomstbestendig maken van de Nederlandse luchtvaart. Als luchtverkeersleidingsorganisatie zijn we een van de partijen die invloed heeft op de mate waarmee vliegverkeer duurzamer afgehandeld kan worden. Zo verankeren we de maatschappij steviger in ons DNA. Het gezamenlijke doel van de hele luchtvaartsector is om in 2050 een CO₂-neutrale luchtvaart te realiseren als onderdeel van het akkoord duurzame luchtvaart. Samen met de luchtvaartsector zet LVNL zich in om de luchtvaart in Nederland duurzaam te maken.

GreenATM

GreenATM

LVNL ontvangt GreenATM Award voor inzet op duurzaamheid

LVNL KRIJGT INTERNATIONALE ERKENNING VOOR INZET OP DUURZAAMHEID

Internationale erkenning

Lees meer over Green ATM

We verankeren de maatschappij steviger in ons DNA.

LVNL werkt aan een duurzame dienstverlening

Verduurzamen VAN onze bedrijfsprocessen

Daarnaast zetten we ons in om onze bedrijfsprocessen te verduurzamen. Met dit doel hebben we het programma duurzaamheid vastgesteld.

Vanuit dit programma werken we aan het verduurzamen van de bedrijfsprocessen voor alle locaties van LVNL op het gebied van drie thema’s: 

Onze thema's in duurzaamheid

PROGRAMMA Duurzaamheid

Het programmaplan dient als leidraad en strategisch kader om het duurzaamheidsprogramma vorm te geven en ondersteunt zo bij het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van LVNL. Ook zorgt het ervoor dat alle duurzaamheidsinitiatieven en -maatregelen binnen een overkoepelende duurzaamheidsstrategie vallen. Het overkoepelende doel is dat we de producten, diensten en processen van LVNL verduurzamen en zo duurzaamheid een integraal onderdeel maken van de organisatie. Medewerkers nemen, als expert van hun werk, verantwoordelijkheid voor duurzaamheid binnen LVNL. Zo dragen alle medewerkers en onze partners bij aan de organisatiebrede doelstellingen.

Maatschappelijke rol

We werken hard om onze maatschappelijke rol nog sterker in te vullen en stap voor stap onze innovatiekracht te versterken. Hiermee kan LVNL waarde blijven creëren voor Nederland, klanten en partners, nu en in de toekomst.