Voorvallen in de luchtvaart

Onderzoek naar voorvallen

Onze primaire taak op het gebied van veiligheid is zorgen voor voldoende afstand of ‘separatie’ tussen vliegtuigen en voertuigen op de grond en in de lucht. 

In de luchtvaart worden verschillende typen voorvallen onderscheiden. Van alle typen voorvallen gaan we hier op de volgende categorieën gedetailleerder in:

Drones vormen bij verkeerd gebruik of bij gebruik in verboden gebied een risico voor de veiligheid van het vliegverkeer. Daarom hebben we de app GoDrone en de website godrone.nl ontwikkeld.