Runway en taxiway incursions

Op Lelystad Airport vinden meer runway en taxiway incursions plaats dan op andere gecontroleerde luchthavens. Daarom vind je op deze pagina informatie over hoe je deze incursions op Lelystad Airport voorkomt.  

Wat zijn runway incursions?

Je zorgt voor een runway incursion als je je zonder klaring binnen de beschermde zone van de baan bevindt (blauw gearceerd op het kaartje hieronder). De holding points op de baanentries bevinden zich buiten deze beschermde zone. De baan hoort niet bij deze zone.

Wat zijn taxiway incursions?

Een taxiway incursion ontstaat als je zonder toestemming taxiet op rijbanen. Je rijdt dan namelijk zonder klaring de manoeuvring area in. De rode klaringslijn op het luchtvaartterrein markeert de grens van de manoeuvring area. 

Op de aerodrome chart van Lelystad Airport in de AIP is de rode lijn aangegeven. De kaart vind je in sectie AD EHLE 2.24 ‘Charts related to an aerodrome’.

Hoe voorkom je runway en taxiway incursions?

Vraag een klaring aan Lelystad TWR voor taxiën, take-off en landing.

Runway Incursions at Lelystad Airport

Runway Incursions at Lelystad Airport

Runway incursions op Lelystad Airport