Beveiligingsrisico op website Bewoners Aanspreekpunt Schiphol

Beveiligingsrisico op website Bewoners Aanspreekpunt Schiphol

Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) brengt iedereen die bij hen een melding heeft gedaan op de hoogte van een kwetsbaarheid op haar website.

Gepubliceerd op

Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) brengt iedereen die bij hen een melding heeft gedaan op de hoogte van een kwetsbaarheid op haar website. Direct nadat BAS daarop attent werd gemaakt, werd het registratiesysteem voor meldingen offline gehaald en de mogelijkheid tot inloggen geblokkeerd. BAS heeft geen aanwijzingen dat persoonsgegevens onttrokken zijn en maakt iedereen excuses voor de ontstane situatie.

BAS heeft bij de Autoriteit Persoonsgegevens melding gemaakt van het beveiligingsrisico. Na afstemming met de Autoriteit brengt BAS alle melders op de hoogte van dit beveiligingsrisico. Ondanks dat er geen aanwijzingen voor zijn, kan niet volledig worden uitgesloten dat gegevens onttrokken zijn. Iedereen krijgt het advies om het wachtwoord bij andere online diensten aan te passen als dezelfde combinatie van e-mailadres en wachtwoord wordt gebruikt als bij het BAS-account.

BAS werd op het beveiligingsrisico gewezen via een zogenoemde ‘responsible disclosure melding’. Dat is een manier waarop iemand een kwetsbaarheid in IT-systemen kan melden.

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol

BAS is het informatie- en klachtencentrum waar omwonenden terecht kunnen met al hun vragen en klachten over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol. BAS is een gezamenlijk initiatief van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Amsterdam Airport Schiphol. Ondanks dat de website offline is, blijft het mogelijk een melding te maken over geluidsoverlast. BAS is bereikbaar via [email protected] of 020-6015555 (dagelijks van 09:00 tot 17:00 uur). In nauw overleg tussen BAS, LVNL en Schiphol is de belangrijkste informatie van de website momenteel te vinden op https://www.schiphol.nl/bezoekbas.