CIS trial voor onbemande luchtvaart

LVNL voert trial uit met providerdienst voor onbemande luchtvaart

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft onlangs trial uitgevoerd met een dienst die dient als provider voor onbemand vliegverkeer. Het doel van de trial met deze dienst, de Common Information Service (CIS), was om een volledig verkeersbeeld van bemande en onbemande luchtvaart te creëren. Deze inzichten zijn belangrijk om in de toekomst op een veilige en betrouwbare manier de verschillende soorten vliegverkeer te integreren in het luchtruim. 

Gepubliceerd op

Toename drones 

In het Nederlandse luchtruim vliegen steeds meer drones (onbemand vliegverkeer). Om ervoor te zorgen dat bemande en onbemande luchtvaart vellig samen door het gecontroleerde luchtruim kunnen vliegen, is het belangrijk om één centraal informatiesysteem te hebben, waarin alle data samen wordt gebracht.  

‘’Betrouwbare informatievoorziening is essentieel’’ zegt Maartje van der Helm, General Manager Performance & Development. ‘’LVNL ziet een CIS als basis voor de ontwikkeling van onbemande luchtvaart en de veilige integratie met bemand vliegverkeer in Nederland.’’ 

Volledig verkeersbeeld 

Tijdens de trial zijn verschillende systemen en datastromen gecombineerd om zo meer inzicht te krijgen in de informatiebehoeften en techniek die benodigd zijn voor een CIS. LVNL werkte hierbij samen met partners uit de drone industrie: Airhub, Altitude Angel en Senhive, Radardata van LVNL werd gecombineerd met dronedetectiesystemen en een portaal voor vluchtplanautorisatie om zo een volledig verkeersbeeld in het lagere luchtruim te creëren.  

CIS in de toekomst 

LVNL kijkt terug op een succesvolle trial. Samen met partners is het gelukt om in korte tijd een trial uit te voeren voor een Common Information Service. LVNL heeft waardevolle ervaring opgedaan waarmee in de toekomst verdere invulling kan worden gegeven aan dit centrale informatiesysteem gericht op drones. 

CIS video

CIS video

LVNL voert trial uit met providerdienst voor onbemande luchtvaart (drones)

contact Mediarelaties

Contact met mediarelaties

Voor alle pers- en mediavragen neem je contact op met mediarelaties via 0800 5865 266.

Contact met mediarelaties