LVNL op Dutch Grand Prix

Aangepaste vliegroutes voor vliegverkeer tijdens de Dutch Grand Prix

Dit weekend, tijdens de Dutch Grand Prix, begeleidt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) het vliegverkeer in de omgeving van het circuit van Zandvoort met aangepaste vliegroutes. Deze vliegroutes zijn speciaal voor het event ontwikkeld, zodat vliegtuigen en helikopters die beeldopnamen maken en passagiers vervoeren, gebruik kunnen maken van het luchtruim met zo min mogelijk hinder voor de omgeving en het reguliere vliegverkeer van en naar Schiphol. Naast het inzetten van speciale routes worden ook extra luchtverkeersleiders ingezet om tijdens het raceweekend het specifieke vliegverkeer in goede banen te leiden. 

Gepubliceerd op

In nauw overleg met de organisatie van de Dutch Grand Prix, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport en betrokken vliegbedrijven zijn de speciale routes ontwikkeld die een veilige en efficiënte begeleiding van het extra en gebruikelijke vliegverkeer mogelijk maken. Deze routes lopen zoveel mogelijk om natuurgebieden heen.

Alleen vliegtuigen en helikopters die vooraf toestemming hebben gekregen en maatschappelijke diensten, zoals politie- en traumahelikopters, hebben toestemming om in het luchtruim rondom de Dutch Grand Prix te vliegen.  

Van 24 tot 27 augustus worden in het luchtruim boven Zandvoort zogenoemde ‘tijdelijke gebieden met beperkingen’ ingesteld. Op 24 augustus betreft dit een klein gebied boven het circuit van Zandvoort, voor filmopnames van de Dutch Grand Prix organisatie in aanloop naar de race. Van 25 tot en met 27 augustus betreft dit het gebied boven het circuit, het duingebied en een stukje van de Noordzee dat loopt van de provinciegrens tussen Noord- en Zuid-Holland in het zuiden tot net boven het Noordzeekanaal in het noorden. Voor alle gebieden geldt dat deze niet toegankelijk zijn voor recreatief vliegverkeer en andere civiele luchtvaarttuigen zoals drones, luchtballonnen, kabelvliegers en parachutespringers.  

Voor helikopters van de Dutch Grand Prix heeft LVNL speciale (tijdelijke) routes ontwikkeld van en naar de Helispot die naast de golfbaan in Zandvoort ligt. Helikopters moeten via vaste punten het aangewezen luchtruim in- en uitvliegen. Voor reclamesleepvluchten en foto- en commerciële rondvluchten heeft LVNL een speciale (tijdelijke) route ontwikkeld. Deze vliegtuigen volgen een route die loopt vanuit het noorden langs de kust naar het zuiden en een mogelijkheid om binnen het gebied terug te keren naar het startpunt van deze route. De vluchten mogen niet verder landinwaarts dan het strand vliegen en zijn gebonden aan eenrichtingsverkeer en een hoogte restrictie van 1400 voet (420 meter). 

LVNL en Grand Prix van Zandvoort

LVNL en Grand Prix van Zandvoort

Speciale routes voor vliegverkeer tijdens de Dutch Grand Prix