Duurzaam taxiën halveert brandstofverbruik van vliegtuigen tijdens taxiproces

Duurzaam taxiën halveert brandstofverbruik van vliegtuigen tijdens taxiproces

Uit onderzoek van Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en sectorpartners blijkt dat duurzaam taxiën een besparing van zeker 50% brandstof en daarmee een aanzienlijke milieuwinst kan opleveren, doordat vliegtuigen minder uitstoten op de luchthaven.

Gepubliceerd op

Uit onderzoek van Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en sectorpartners blijkt dat duurzaam taxiën een besparing van zeker 50% brandstof en daarmee een aanzienlijke milieuwinst kan opleveren, doordat vliegtuigen minder uitstoten op de luchthaven. In de haalbaarheidsstudie komt ook naar voren dat ingrijpende aanpassingen aan infrastructuur, processen en techniek nodig zijn om duurzaam taxiën de standaardprocedure op Schiphol te maken. De betrokken partijen brengen de noodzakelijke stappen in beeld die nodig zijn om ervoor te zorgen dat duurzaam taxiën voor 2030 de standaardprocedure wordt.  

Schiphol heeft de studie samen met LVNL, KLM, Transavia, Corendon Dutch Airlines en grondafhandelaren dnata en KLM Ground Services uitgevoerd. De studie is onderdeel van het sectorplan Slim en Duurzaam en het Akkoord Duurzame Luchtvaart van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. De conclusies van het onderzoek zijn getrokken op basis van de proef met de Taxibot op de luchthaven en simulaties van volledig duurzaam taxiën op de luchthaven. 

Halvering kerosinegebruik  

Tijdens de proef in 2020 werden middelgrote vliegtuigen naar de start- of landingsbaan gebracht door een Taxibot, een speciaal sleepvoertuig van Smart Airport Systems en ontwikkeld door Israel Aerospace Industries. Daardoor konden de vliegtuigmotoren voor het grootste deel uitblijven tijdens het taxiën. De brandstofbesparing komt hiermee uit op gemiddeld 50% en is afhankelijk van de baan die in gebruik is. Wanneer er bijvoorbeeld naar de Polderbaan wordt gereden, met de langste taxitijd, kan de besparing oplopen tot 65%. 

Realisatie uiterlijk 2030 

Er is ook onderzocht of de invoering van het operationele concept met duurzaam taxiën haalbaar is op Schiphol. Daarbij lag de focus op veiligheid, capaciteit, en efficiëntie op de luchthaven en de daadwerkelijke milieuwinst. Om duurzaam taxiën door te kunnen voeren als standaardprocedure op Schiphol in uiterlijk 2030 zijn er ingrijpende aanpassingen nodig aan de infrastructuur, processen en techniek. Omdat veel van de benodigde aanpassingen nieuw zijn voor de luchtvaart en Schiphol bovendien de eerste luchthaven in de wereld is die op grote schaal duurzaam taxiën wil introduceren, is naast de ontwikkeling van de techniek en infrastructuur ook tijd nodig voor de certificering en goedkeuring. 

Gezamenlijke roadmap tot realisatie 

Samen met de sectorpartners wordt gewerkt aan een roadmap met oplossingen en aanpassingen om duurzaam taxiën als standaardprocedure uiterlijk 2030 in te voeren op Schiphol. In het voorjaar van 2022 start een volgende proef als onderdeel van een Europees traject, het Albatross programma, waarbij er meerdere Taxibots naar Schiphol komen.