Frequency Monitoring Code voor General Aviation

Frequency Monitoring Code voor General Aviation

Per 18 juni 2020 wordt er voor een aantal frequenties een Frequency Monitoring Code (FMC) ingesteld.

Gepubliceerd op

Per 18 juni 2020 wordt er voor een aantal frequenties een Frequency Monitoring Code (FMC) ingesteld. Dit verbetert de vliegveiligheid in de gebieden rondom Schiphol en Rotterdam. Door een Frequency Monitoring Code te gebruiken kan het Flight Information Center van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zien dat de VFR-vlieger de frequentie uitluistert. Hierdoor kan er sneller contact worden opgenomen door de FIC-verkeersleider of Rotterdam Approach verkeersleider. Er is geen onnodige belasting van de frequentie omdat het voor de verkeersleider duidelijk is op welke frequentie de vlieger bereikbaar is. KNVvL, AOPA en NACA zijn nauw betrokken bij het invoeren van FMC.

Frequency Monitoring Code

Een FMC is een bepaalde code die door de vlieger wordt ingesteld op de transponder. Er is per frequentie een aparte code. Zo weet de FIC-verkeersleider dat de vlieger uitluistert op de frequentie. In o.a. Engeland, Duitsland en Italië zijn al positieve ervaringen opgedaan met FMC. Eerder riep LVNL via een campagne op om op te roepen en/of uit te luisteren.

Het instellen van de FMC op de transponder is geen impliciet verzoek tot het ontvangen van Flight Information Service (FIS). Indien de vlieger deze informatie wenst te ontvangen, dient alsnog te worden opgeroepen op de frequentie, en kan de transpondercode 7000 blijven.

Airspace Infringements

Deze maatregel is onderdeel van een pakket om de vliegveiligheid in het drukke luchtruim van de Schiphol en Rotterdam TMA’s nog verder te verbeteren en bijvoorbeeld airspace infringements, problemen door zogturbulentie van ander verkeer en waarschuwingen van het TCAS-systeem te verminderen. In een hiervoor ingerichte werkgroep wordt door luchtruimgebruikers en de militaire en civiele luchtverkeersleiding nauw samen gewerkt aan verbeteringen.

Amsterdam

Vliegers die uitluisteren op de frequentie van Amsterdam Information (124.300) gebruiken de FMC 7020 (vliegend onder de Schiphol TMA’s en Rotterdam TMA’s).


Rotterdam

Vliegers die uitluisteren op de frequentie van Rotterdam Approach (122.990) gebruiken de FMC 7010 (vliegend ín de Rotterdam TMA’s).