Innovatieve satellietnavigatie voor Maastricht Aachen Airport

Innovatieve satellietnavigatie voor Maastricht Aachen Airport

Sinds vandaag kunnen vliegtuigen die op Maastricht Aachen Airport (MAA) in zuidwestelijke richting landen (baan 21), gebruikmaken van innovatieve satellietnavigatie.

Gepubliceerd op

Sinds vandaag kunnen vliegtuigen die op Maastricht Aachen Airport (MAA) in zuidwestelijke richting landen (baan 21), gebruikmaken van innovatieve satellietnavigatie. Hiermee navigeren vliegtuigen niet meer via fysieke bakens op de grond, maar met een gps-signaal van satellieten naar de landingsbaan. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) kan daardoor efficiëntere vliegroutes ontwikkelen. Met de introductie op MAA zijn nu alle vijf luchthavens waar LVNL luchtverkeersleiding geeft met deze nieuwe techniek uitgerust.

Het voordeel is dat naderende vliegtuigen die willen landen op baan 21 op MAA met een continue daling kunnen landen. Dit betekent dat vliegtuigen meer gelijkmatig en met minder motorvermogen dalen, wat leidt tot minder geluidshinder. Hiermee geeft LVNL invulling aan een verzoek van de leden van de Commissie Regionaal Overleg (CRO) Maastricht. Dit werd in de praktijk door luchtverkeersleiders en piloten al uitgevoerd, nu is dit vastgelegd in de luchtvaartgids. De vliegroutes en -hoogtes blijven hetzelfde. Het is de bedoeling om deze manier van landen binnenkort ook te introduceren voor vliegtuigen die in noordoostelijke richting landen (baan 03).

Verduurzaming

Nu satellietnavigatie de norm is, worden verschillende navigatiebakens op de grond buiten gebruik gesteld. Dit draagt bij aan de verduurzaming, want het afstoten van de bakens scheelt energieverbruik en onderhoudskosten. LVNL blijft wel investeren in navigatiebakens op de grond, zodat vliegtuigen die niet kunnen vliegen op satellietnavigatie, veilig kunnen blijven navigeren. Ook bij een eventuele storing in de satellietnavigatie dienen de navigatiebakens op de grond als één van de back-up systemen. Van de in totaal negen bakens in Nederland, blijven de bakens bij Rotterdam, Schiphol, Groningen en Maastricht in gebruik. Samen zorgen die voor een landelijke dekking.

Voorloper

Satellietnavigatie wordt wereldwijd in stappen geïntroduceerd. In Europa wordt met satellietnavigatie invulling gegeven aan de plannen van de Europese Commissie om alle delen van het luchtruim binnen Europa beter op elkaar te laten aansluiten. LVNL behoort tot de voorlopers in Europa.

De ontwikkeling van satellietnavigatie is medegefinancierd door de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen.