Integrale Safety Management systeem op Schiphol beoordeeld als ‘industry leading'

Integrale Safety Management systeem op Schiphol beoordeeld als ‘industry leading'

Volgens afspraak met het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft het onafhankelijke bureau Baines Simmons het Integral Safety Management System (ISMS) in 2022 beoordeeld.

Gepubliceerd op

Volgens afspraak met het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft het onafhankelijke bureau Baines Simmons het Integral Safety Management System (ISMS) in 2022 beoordeeld. Baines Simmons beoordeelt de resultaten van het ISMS als zeer goed en geeft aan dat ISMS ten opzichte van hun andere internationale opdrachtgevers ‘industry leading’ is. Bekijk hier het volledige rapport.

Veiligheidsverbeteringen 2022

Voor het kalenderjaar 2022 geldt dat van de 14 maatregelen die in dit jaar geïmplementeerd zouden worden er 12 zijn afgerond, waaronder de oplevering van de eerste fase van de dubbele rijbaan over de A4, vermindering van het risico bij de inzet van afhankelijke start- en landingsbanen, de publicatie van de license to operate voor de grondafhandelaren en een aanscherping van de procedure voor grondafhandeling bij slecht weer. Ook zijn extra maatregelen genomen op basis van gezamenlijk incidentonderzoek, zoals een bewustwordingscampagne over voetgangersveiligheid op airside. 

Toezicht door ILT

In 2022 is goed contact geweest tussen ISMS en de inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Er is een dialoogtafel grondafhandeling opgezet en bevindingen uit audits van ILT op het ISMS zijn besproken en opgevolgd. Op basis van de eigen ISMS rapportages en diverse inspecties van ILT werd duidelijk dat er nog  verbeteringen zijn op het gebied van de grondafhandeling en dat de sturing op de invoering van sommige maatregelen beter kan. De ILT erkent dat er maatregelen zijn genomen die de veiligheid verbeteren en ziet daarnaast ook nog verbeterpunten die het ISMS ter harte neemt en mee aan de slag is gegaan. 

Prioriteiten 2023

De komende periode geeft ISMS extra aandacht aan de verdere verbetering van de veiligheid in de grondafhandeling op de vliegtuig opstelplaatsen en in het taxi- en pushbackproces. Voorbeelden hiervan zijn: 

  • verder vormgeven van de pilot Equipment pooling om grondafhandelingsvoertuigen en -materialen te delen;

  • afronden van de bouw van de dubbele rijbaan Quebec, waarmee de operationele voorspelbaarheid, uniformiteit en grondcapaciteit verbeterd wordt;

  • verbeteren van de inrichting van wegen en opstelplaatsen op airside (zichtlijnen, parkeerruimte);

  • verder stimuleren van de just culture en het doorvoeren van verbeteringen ten aanzien van veilig en afgesproken gedrag door de grondafhandelaren.

Voor de zomer wordt een besluit verwacht van de minister van IenW over het sluiten van de markt voor afhandelaren op Schiphol. Hierdoor komen er geen nieuwe afhandelaren bij en wordt er onderzocht of het huidige aantal afhandelaren kan worden verminderd. Dit komt de veiligheid en efficiëntie ten goede doordat met een beperkt aantal bedrijven het eenvoudiger is uniform te werken en gezamenlijke veiligheidswaarborgen op te nemen in de selectiecriteria.

Over ISMS

Alle partijen op Schiphol hebben veiligheid als hoogste prioriteit. Om die structureel verder te verbeteren, werkt de luchtvaartsector onder meer samen in het Integral Safety Management System (ISMS) waarin Royal Schiphol Group, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), luchtvaartmaatschappijen, afhandelaren en tankdiensten de krachten hebben gebundeld. Naar aanleiding van het OVV rapport Veiligheid vliegverkeer Schiphol van 2017 hebben de ISMS-sectorpartijen de afgelopen zes jaar grote stappen gezet om de toen vastgestelde én nieuwe veiligheidsrisico's aan te pakken. In 2023 is onder meer de veiligheid in de grondafhandeling prioriteit van het ISMS. Meer informatie: integralsafetyschiphol.nl.