Jaarverslag 2023: LVNL houdt koers

In het vandaag gepubliceerde jaarverslag 2023 doet Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) verslag van haar prestaties voor samenleving, klanten en partners. 

Gepubliceerd op

Het Nederlandse luchtruim behoort tot de drukste en meest complexe ter wereld. In 2023 werden in totaal ruim 532 duizend vluchten door LVNL veilig door het Nederlandse luchtruim begeleid. Hiervan werden bijna 460 duizend vluchten afgehandeld op Schiphol.  

Onze luchtverkeersleiders, technici, procedureontwerpers en alle andere experts leveren elke dag een grote bijdrage aan een veilig luchtruim.

Michiel van Dorst CEO LVNL

Michiel van Dorst, CEO van LVNL: “Schiphol blijft een hub voor Europa en de rest van de wereld. Daarmee is de luchthaven een belangrijke speler op het gebied van aantal vluchten, passagiers en vracht en een motor achter ons vestigingsklimaat.  
Onze luchtverkeersleiders, technici, procedureontwerpers en alle andere experts leveren daar elke dag een grote bijdrage aan. We zorgen, met oog voor de omgeving, voor veilige en efficiënte begeleiding van vliegverkeer.  
Als organisatie kunnen we veel, maar niet alles en zeker niet tegelijk. Dit dwingt tot keuzes. Wij kiezen altijd voor een veilige, stabiele operatie. Het is voor al onze stakeholders van belang dat als panelen schuiven, je op LVNL kunt rekenen als betrouwbare partner.” 

Extra werklast door kabinetsbesluit toekomst Schiphol 

In het verslagjaar 2023 is extra inzet van LVNL gevraagd om uitvoeringstoetsen te doen. Daar is binnen LVNL veel analysewerk voor gedaan. Luchtverkeersleiders leverden veelal in hun vrije tijd een belangrijke bijdrage hieraan. De extra werklast had daarnaast consequenties voor belangrijke verandertrajecten en de overige wensen die er zijn op het gebied van luchtverkeersdienstverlening in Nederland. De doorlooptijd van onze strategische veranderprojecten wordt hierdoor langer. 

Veiligheid 

We zijn er trots op dat onze verkeersleiders in 2023 de vliegtuigen op de Nederlandse luchthavens weer veilig hebben begeleid. De open meldingscultuur hebben we in stand kunnen houden en op basis daarvan blijven we in staat de veiligheidsprestatie steeds verder te verbeteren. Verder blijven we ons onder andere inzetten op beheersing van het aantal en de ernst van luchtruimschendingen, runway incursions en voorvallen op taxibanen van Schiphol.  

Minder hinder en capaciteitsverhoging 

LVNL staat midden in de samenleving. We zetten ons waar mogelijk in om hinder te beperken voor onze omgeving. In 2023 realiseerden we ons topproject RECAT-TBS. De succesvolle ingebruikname van deze innovatie zorgt ervoor dat bij harde wind op Schiphol de capaciteit voor landend vliegverkeer verbetert. Ook kunnen we hierdoor de geluidpreferente banen langer blijven inzetten, zodat de overlast voor de omgeving vermindert. 

Structurele oplossingen nodig voor voldoende luchtverkeersleiders 

Onze andere topprojecten zijn het werven en opleiden van luchtverkeersleiders, het nieuwe luchtverkeersleidingssysteem iCAS en de integratie van de militaire verkeersleiding in de LVNL-operatie en organisatie (1ATM).  
De COVID-19-pandemie is voorbij maar de gevolgen daarvan nog niet. Binnen LVNL ervaren we met name de gevolgen in de vorm van vertraging van de opleiding van nieuwe verkeersleiders. Dit leidt op een aantal plekken tot krapte om de operationele diensten in te vullen en om een bijdrage te leveren aan strategische projecten.  
Een nieuw opgezette taskforce binnen LVNL ontwikkelt oplossingen. Hierin onderzoeken we hoe we nog meer mensen kunnen werven en wat er nodig is om het opleidingsrendement te verhogen. Onze vernieuwde wervingscampagne had in 2023 een positief effect op het aantal kandidaten dat zich aanmeldde voor de opleiding tot luchtverkeersleider. 
Voor het zomerseizoen van 2024 garanderen we de afgegeven capaciteit. Dit alles vraagt veel inzet van LVNL en daarmee van al onze mensen. Inzet die we graag leveren om bij te dragen aan de samenleving en aan de ontwikkeling van een duurzamere en veilige luchtvaart in Nederland. 

Lees hier het jaarverslag 2023