Jac Jansen nieuw lid raad van toezicht

Jac Jansen nieuw lid raad van toezicht

Met ingang van 1 oktober 2020 is Jac Jansen (1956) lid van de raad van toezicht van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). 

Gepubliceerd op

Met ingang van 1 oktober 2020 is Jac Jansen (1956) lid van de raad van toezicht van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Hij is benoemd door minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), op voordracht van de minister van Defensie. De benoeming geldt tot 30 september 2024. Daarna is het mogelijk opnieuw te worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Jac vult de plaats op van Alexander Schnitger die op 27 juni 2020 is overleden.

Na een succesvolle carrière bij de Koninklijke Luchtmacht, onder andere als jachtvlieger, Chief of Staff en Commandant Luchtstrijdkrachten, was Jac van 2012 tot 2017 als directeur EUROCONTROL Maastricht eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van veilige luchtverkeersleidingsoperaties op grote hoogte boven de Benelux en Noordwest Duitsland. Op dit moment is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Koninklijk Nederlands Aerospace Centrum (NLR), voorzitter van de Stichting Nederlands Lucht- en Ruimtevaart Fonds (NLF) en lid van diverse adviesraden die een relatie hebben met de luchtvaart.

LVNL is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en legt over haar prestaties verantwoording af aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De raad van toezicht ziet toe op de werkzaamheden van het bestuur en staat het bestuur met raad terzijde.