LVNL beperkt geluidshinder voor bewoners Bodegraven, Gouda en Reeuwijk

LVNL beperkt geluidshinder voor bewoners Bodegraven, Gouda en Reeuwijk

Vandaag heeft Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) bekend gemaakt dat aanpassing van de vertrekroute vanaf de Kaagbaan (KUDAD) boven Bodegraven nog in december van 2020 in het luchtverkeersleidingssysteem geïmplementeerd wordt.

Gepubliceerd op

LVNL beperkt geluidshinder voor bewoners Bodegraven, Gouda en Reeuwijk met invoering verlegde vertrekroute vanaf Kaagbaan

Vandaag heeft Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) bekend gemaakt dat aanpassing van de vertrekroute vanaf de Kaagbaan (KUDAD) boven Bodegraven nog in december van 2020 in het luchtverkeersleidingssysteem geïmplementeerd wordt. Hiermee neemt de geluidshinder door vliegverkeer af voor bewoners in Bodegraven, Gouda en Reeuwijk-Brug.

“Ook in deze tijd waarin door de coronapandemie het verkeersaanbod sterk is verminderd, blijft LVNL zich inspannen om geluid en emissies in de omgeving van Schiphol terug te dringen” zegt Michiel van Dorst, CEO Luchtverkeersleiding Nederland. “Er is in het ontwerp- en besluitvormingstraject nauw en goed samengewerkt met bewoners en bestuurders. Ik ben blij dat we deze route nog dit jaar kunnen implementeren. Daarmee zorgen we ervoor dat geluidshinder voor bewoners op een zo kort mogelijke termijn afneemt.”

Verlegde route

De route die boven Bodegraven iets naar het Oosten wordt verlegd, is op verzoek van de gemeente Bodegraven ontwikkeld in samenwerking met de Omgevingsraad Schiphol. Door het verleggen van de route komen vliegtuigen niet meer over Bodegraven en vliegen verder ten oosten van Reeuwijk-Brug en Gouda, waardoor ook daar de geluidshinder afneemt. De verlegde route levert per saldo een positief effect op van 118 minder ernstig gehinderden.

Implementatie

In maart 2020 gaven de leden van het Regioforum van de Omgevingsraad Schiphol een positief advies ten aanzien van de verlegde route. Daarbij heeft LVNL aangegeven dat de route in ieder geval ingevoerd kon worden na de implementatie van het nieuwe luchtverkeersleidingssysteem iCAS in de winter van 2022 – 2023. Ook is toegezegd dat LVNL zich zou inspannen om implementatie eerder te realiseren. En dat is gelukt. LVNL bereidt de implementatie nu verder voor, zoals de publicatie in de Nederlandse luchtvaartgids. Op basis hiervan worden piloten voorbereid en wordt de aangepaste route opgenomen in navigatiecomputers aan boord van vliegtuigen. In december 2020 implementeert LVNL de nieuwe route in het luchtverkeersleidingssysteem en wordt deze operationeel.

Minder hinder

De nieuwe route is onderdeel van het programma hinderbeperkende maatregelen, dat LVNL en Schiphol in maart publiceerden via de website www.minderhinderschiphol.nl Dit programma heeft tot doel het woon- en leefklimaat in de omgeving van Schiphol te verbeteren. In dat kader realiseerde LVNL in mei 2020 de maatregelen voor hoger aanvliegen vanaf de Noordzee naar de Polderbaan en Zwanenburgbaan in de nacht én de innovatieve vaste nachtnaderingsroute naar de Zwanenburgbaan.

Hinderbeperking: nieuwe routelangs Bodegraven

Hinderbeperking: nieuwe routelangs Bodegraven

LVNL beperkt geluidshinder voor bewoners Bodegraven, Gouda en Reeuwijk