LVNL kijkt in Jaarverslag 2022 terug op uitdagend jaar

In het vandaag gepubliceerde jaarverslag 2022 doet Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) verslag van haar prestaties voor samenleving, klanten en partners.

Gepubliceerd op

De ontwikkelingen op het gebied van een veilige, milieubewuste en efficiënte afhandeling van het vliegverkeer staan centraal in dit verslag, naast de extra aandacht voor duurzaamheid en hinderbeperking.

Omschakeling na COVID

De luchtvaartsector veerde in 2022 weer op na de COVID-19-pandemie. Luchtverkeersleiders toonden veerkracht door om te schakelen van een lockdown met nauwelijks vliegverkeer aan het begin van het jaar naar een situatie van hoge werkdruk in de zomerperiode, mede veroorzaakt door de personeelstekorten op Schiphol. Als gevolg van de pandemie ondervindt LVNL een krapte in het aantal beschikbare luchtverkeersleiders. Dit dwingt tot keuzes en prioritering van onze taken. LVNL is hierover in gesprek met haar stakeholders. De continuïteit van een veilige operatie is altijd ons uitgangspunt.

Resultaten

LVNL kijkt terug op bijzondere resultaten in 2022. We namen nieuwe vliegprocedures in gebruik. Bij beperkt of slecht zicht op Schiphol kunnen we meer vliegtuigen per uur veilig laten vertrekken of landen. Met de ‘bocht bij Uitgeest’ dragen we bij aan het verminderen van geluidshinder van vliegverkeer in de nacht voor bewoners in Noord-Holland. We zijn gestart met iLabs, een samenwerking met de TU Delft, waarmee we innovatie in de sector kunnen stimuleren doordat studenten werken aan innovatieve concepten. Ook waren we bezig met de eindsprint van ons topproject RECAT-TBS, dat we begin 2023 succesvol in gebruik namen in de operatie. Hiermee verbeteren we de capaciteit voor landend vliegverkeer bij harde wind op Schiphol en hoeven we de meest geluidgevoelige banen minder vaak in te zetten, wat goed nieuws is voor bewoners in de omgeving.

Prestaties geclusterd

LVNL wil waarde toevoegen voor de samenleving, haar klanten en partners door een betrouwbare operatie en veilige afhandeling van het vliegverkeer, waarbij we emissies en hinder waar mogelijk beperken. LVNL zet verdere stappen om de impact van luchtvaart op de omgeving terug te brengen en een veilige, kwalitatieve en duurzame dienstverlening te leveren. Onze activiteiten op dit gebied zijn in het nieuwe jaarverslag 2022 gebundeld en overzichtelijk geclusterd. In de hoofdstukken environment, social en governance is niet alleen een uitgebreide beschrijving van onze prestaties terug te vinden, maar ook geven medewerkers een inkijkje in hun dagelijkse werk.