GreenATM x LVNL

LVNL krijgt internationale erkenning voor inzet op duurzaamheid

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) krijgt van de wereldwijde luchtverkeersleidingsorganisatie CANSO een erkenning voor de inzet op het onderwerp duurzaamheid. Deze level 3 accreditatie in het GreenATM programma is het gevolg van LVNL’s inzet op de onderwerpen innovatie, efficiëntie en duurzaamheid binnen de luchtvaart. LVNL volgt hiermee samen met de Belgische luchtverkeersleiding skeyes, het Zwitserse Skyguide die de accreditatie eerder dit jaar ontving. 

Meer weten over

Gepubliceerd op

Het CANSO GreenATM programma is gelanceerd in 2022. Het geeft de mogelijkheid om inspanningen van luchtverkeersleidingsorganisaties (ANSP's) onafhankelijk te evalueren op gebied van duurzaamheid en efficiëntie. ANSP's worden beoordeeld op vijf niveaus - waarbij 1 de laagste score is en 5 de hoogste - elk met ambitieuze doelstellingen gericht op het bevorderen van duurzaamheid en milieubeheer in de organisatie en binnen het luchtruim waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Tot nu toe is level 3 de hoogste erkenning die is toegekend. 

LVNL is erg trots om als één van de eerste luchtverkeersleidingsorganisaties in de wereld het GreenATM certificaat te krijgen

Michiel van Dorst CEO LVNL

Michiel van Dorst (CEO LVNL): ‘LVNL is erg trots om als één van de eerste luchtverkeersleidingsorganisaties in de wereld het GreenATM certificaat te krijgen. Een erkenning voor de duurzame weg die we zijn ingeslagen met onze organisatie als geheel en bij onze afhandeling van het vliegverkeer. Duurzaamheid is een belangrijk thema in de luchtvaartsector en voor ons. Hier vervullen wij graag een koploperspositie.’ 

We zijn vereerd om LVNL een Level 3 accreditatie toe te kennen in het GreenATM programma'

Simon Hocquard CANSO Director General

’We zijn vereerd om LVNL een Level 3 accreditatie toe te kennen in het GreenATM programma,’ aldus Simon Hocquard (CANSO Director General.) ’Deze mijlpaal onderstreept de inspanningen van LNVL op het gebied van duurzaamheid en weerspiegelt hun inzet om positieve veranderingen te stimuleren binnen verschillende domeinen. Hun proactieve betrokkenheid bij werknemers en gebruikers van het luchtruim, met tastbare voordelen voor het milieu, zijn een voorbeeld voor de sector.’

LVNL ontvangt de GreenATM level 3 accreditatie op onder meer de volgende onderdelen: 

 • Performance Based Navigation
  Door gebruik van uiterst nauwkeurige navigatiesystemen (Performance Based Navigation – PBN) kan LVNL efficiënter werken en de processen verbeteren. Door overbodige operationele apparatuur uit te faseren besparen we energie en onnodig materiaalgebruik. 

 • Optimalisatie Wake Turbulance Separatie (RECAT-TBS)
  De introductie van RECAT en TBS op Schiphol zorgt voor een betere benutting van de capaciteit van de primaire start- en landingsbanen, doordat vliegtuigen een kortere, maar even veilige afstand tot elkaar aanhouden. Hierdoor hoeven geen secundaire banen, die meer hinder geven, te worden ingezet.  

 • Minder Hinder Schiphol
  In het programma minderhinderschiphol.nl werken Schiphol en LVNL aan maatregelen die geluidshinder van vliegverkeer terugdringen. Voor bewoners in de omgeving van Schiphol zorgt het programma met 44 maatregelen voor verbetering van het woon- en leefklimaat. 

 • Duurzaam inkopen
  Het inkoopbeleid en de inkoopprocessen zijn duurzaam ingericht. Daarnaast monitort LVNL ook hoe leveranciers hun eigen duurzaamheid verbeteren. 

 

Voor meer informatie:

CANSO
Angy Odysseos
Media Relations Manager
[email protected] 

contact Mediarelaties

Contact met mediarelaties

Voor alle pers- en mediavragen neem je contact op met mediarelaties via 0800 5865 266.

Contact met mediarelaties