LVNL neemt nieuwe procedures voor afname geluidshinder nachtvluchten in gebruik

LVNL neemt nieuwe procedures voor afname geluidshinder nachtvluchten in gebruik

Vandaag heeft LVNL twee nieuwe procedures in het luchtverkeersleidingssysteem geïmplementeerd waarmee geluidshinder van nachtvluchten voor bewoners ten noorden van Schiphol afneemt.

Gepubliceerd op

Vandaag heeft LVNL twee nieuwe procedures in het luchtverkeersleidingssysteem geïmplementeerd waarmee geluidshinder van nachtvluchten voor bewoners ten noorden van Schiphol afneemt. Het gaat om de procedure voor hoger aanvliegen vanaf de Noordzee naar de Polderbaan en Zwanenburgbaan in de nacht én de innovatieve vaste nachtnaderingsroute naar de Zwanenburgbaan*.

Deze nieuwe procedures zijn nu operationeel en worden door luchtvaartmaatschappijen gevlogen. Om het aandeel vliegtuigen dat de zogenoemde ‘gekromde variant’ kan vliegen (de route die zoveel mogelijk om woonkernen heen loopt) zo snel mogelijk te verhogen, maken LVNL en KLM gebruik van een mogelijkheid om versneld praktijkervaring op te doen met deze variant. Deze mogelijkheid is beschikbaar nu er als gevolg van de coronacrisis minder vliegverkeer is. Hoe meer vliegtuigen de gekromde variant vliegen, hoe minder ernstig slaapverstoorden.

Voor 1 juni wordt op twee middagen (tussen 12:00 – 17:00 uur) gepland om met circa 5 – 10 vliegtuigen van KLM die landen op Schiphol, de gekromde variant naar de Zwanenburgbaan te vliegen (afhankelijk van weer, baangebruik en verkeersaanbod). Het gaat om reeds geplande landingen, er vinden hiervoor geen extra vluchten plaats. Met deze mogelijkheid beoogt LVNL het aantal vliegtuigen dat de gekromde variant kan vliegen sneller te verhogen waardoor geluidshinder voor bewoners onder de nachtelijke aanvliegroute naar de Zwanenburgbaan op een kortere termijn wordt beperkt. Hiermee komt LVNL tegemoet aan de wens van omwonenden en het Regioforum van de Omgevingsraad Schiphol, ons in te spannen om de participatiegraad van de ‘gekromde variant’ zo snel mogelijk te verhogen.    

Minderhinderschiphol.nl

De nieuwe procedures zijn onderdeel van het programma hinderbeperkende maatregelen, dat LVNL en Schiphol op 12 maart jl. publiceerden via de website www.minderhinderschiphol.nl Dit programma heeft tot doel het woon- en leefklimaat in de omgeving van Schiphol te verbeteren.  

De ontwikkeling van de nachtnadering naar de Zwanenburgbaan is medegefinancierd door de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen.