LVNL nieuwe biofuel partner KLM

LVNL nieuwe biofuel partner KLM

LVNL (Luchtverkeersleiding Nederland) treedt toe tot het Corporate BioFuel Programme van KLM. Door de toetreding van LVNL kan KLM verder investeren in duurzame biobrandstof. 

Gepubliceerd op

LVNL (Luchtverkeersleiding Nederland) treedt toe tot het Corporate BioFuel Programme van KLM. Door de toetreding van LVNL kan KLM verder investeren in duurzame biobrandstof. LVNL koopt duurzame biobrandstof in voor al haar zakelijke vluchten.

"Duurzame biobrandstof levert een structurele bijdrage aan de verduurzaming van de luchtvaart. KLM zet zich hiervoor in, maar wij kunnen het niet alleen. Daarom is het geweldig dat steeds meer Nederlandse bedrijven zich, net als LVNL, aansluiten bij het Corporate Biofuel Programme. Zo kunnen we samen het verschil maken."

KLM President & CEO Pieter Elbers

"Als luchtverkeersleiding zorgen we elke dag voor veilig vliegverkeer in Nederland. Voor onze internationale samenwerkingsverbanden reizen onze medewerkers regelmatig. LVNL draagt graag bij aan duurzame ontwikkeling van de luchtvaart door 100% van de CO2 van onze zakelijke KLM-vluchten te compenseren. Dat is een mooi voorbeeld van op een duurzame manier samen luchtvaart mogelijk maken."

CEO LVNL Michiel van Dorst

Terugdringen CO2-uitstoot

KLM wil haar CO2-uitstoot per passagier met 20% hebben verminderd in 2020 (t.o.v. 2011). Om dit te realiseren investeert KLM niet alleen in duurzame biobrandstof, maar ook in vlootvernieuwing en efficiëntere vluchtuitvoering. Het op grote schaal gebruiken van duurzame biobrandstof kan leiden tot maar liefst 80% minder CO2-uitstoot, vergeleken bij fossiele brandstof. De prijs is echter nog steeds twee of drie keer hoger dan die van reguliere kerosine. Er is daarom wereldwijd behoefte aan technologische ontwikkeling en verder onderzoek naar duurzame grondstoffen, want de productie en de markt van duurzame biobrandstoffen is nog beperkt.

Sinds 2009 zet KLM zich actief in voor de ontwikkeling van de markt voor biobrandstof en probeert hiermee andere luchtvaartmaatschappijen te stimuleren om haar voorbeeld te volgen. Andere partners van het Corporate BioFuel Programma zijn: TU Delft, ABN AMRO, Accenture, FrieslandCampina, Gemeente Amsterdam, Loyens & Loeff, Ministerie van I&W, PGGM, en de Schiphol Groep.

Geen negatieve impact biodiversiteit

KLM koopt alleen biobrandstof in die gemaakt is van grondstoffen die geen negatieve impact hebben op de biodiversiteit en/of voedselproductie. Deze duurzame biobrandstoffen worden ingekocht via SkyNRG en zijn getoetst door de SkyNRG Sustainability Board, waarin onder meer WWF International, de European Climate Foundation en Solidaridad Network lid van zijn. SkyNRG is gecertificeerd door de Roundtable of Sustainable Biomaterials (RSB).