GreenATM award

LVNL ontvangt GreenATM Award voor inzet op duurzaamheid

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft een internationale erkenning gekregen voor al haar inzet op het gebied van duurzaamheid. Op Airspace World, een internationale luchtverkeersleidingsbeurs in Genève, kreeg de CEO van LVNL (Michiel van Dorst) de GreenATM Award overhandigt. LVNL volgt met deze level 3 accreditatie in het GreenATM programma, tegelijk met de Belgische luchtverkeersleiding skeyes en het Zwitserse Skyguide die de accreditatie vorig jaar ontving. 

Gepubliceerd op

Het GreenATM programma van de internationale luchtverkeersleidingsorganisatie CANSO is gelanceerd in 2022. Het geeft de mogelijkheid om inspanningen van luchtverkeersleidingsorganisaties (ANSP's) onafhankelijk te evalueren op gebied van duurzaamheid en efficiëntie. ANSP's worden beoordeeld op vijf niveaus - waarbij 1 de laagste score is en 5 de hoogste - elk met ambitieuze doelstellingen gericht op het bevorderen van duurzaamheid en milieubeheer in de organisatie en binnen het luchtruim waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Tot nu toe is level 3 de hoogste erkenning die is toegekend.  

Michiel van Dorst (CEO LVNL): ‘LVNL is erg trots om als één van de eerste luchtverkeersleidingsorganisaties in de wereld het GreenATM certificaat te krijgen. Een erkenning voor de duurzame weg die we zijn ingeslagen met onze organisatie als geheel en bij onze afhandeling van het vliegverkeer. Duurzaamheid is een belangrijk thema in de luchtvaartsector en voor ons. Hier vervullen wij graag een koploperspositie.’  

We zijn vereerd om LVNL een Level 3 accreditatie toe te kennen in het GreenATM programma

Simon Hocquard CANSO Director General

’Deze mijlpaal onderstreept de inspanningen van LNVL op het gebied van duurzaamheid en weerspiegelt hun inzet om positieve veranderingen te stimuleren binnen verschillende domeinen. Hun proactieve betrokkenheid bij werknemers en gebruikers van het luchtruim, met tastbare voordelen voor het milieu, zijn een voorbeeld voor de sector.’ aldus Simon Hocquard (CANSO Director General.)

LVNL ontvangt de GreenATM level 3 accreditatie op onder meer de volgende onderdelen:  

Optimalisatie Wake Turbulance Separatie (RECAT-TBS) 

De introductie van RECAT en TBS op Schiphol zorgt voor een betere benutting van de capaciteit van de primaire start- en landingsbanen, doordat vliegtuigen een kortere, maar even veilige afstand tot elkaar aanhouden. Hierdoor hoeven de secundaire banen, die meer hinder geven, minder vaak te worden ingezet.   

Minder Hinder Schiphol 

In het programma minderhinderschiphol.nl werken Schiphol en LVNL aan maatregelen die geluidshinder van vliegverkeer terugdringen. Voor bewoners in de omgeving van Schiphol zorgt het programma met 44 maatregelen voor verbetering van het woon- en leefklimaat.  

Duurzaam inkopen 

Het inkoopbeleid en de inkoopprocessen zijn duurzaam ingericht. Daarnaast monitort LVNL ook hoe leveranciers hun eigen duurzaamheid verbeteren. 

Performance Based Navigation 

Door gebruik van nauwkeurige navigatiesystemen (Performance Based Navigation – PBN) kan LVNL efficiënter werken en is er minder fysieke apparatuur in het veld nodig waardoor energie wordt bespaard en bespaard wordt op materiaalgebruik.  

GreenATM Award

GreenATM Award

LVNL zet in op duurzaamheid en efficiency

Contact

Contact met mediarelaties

Voor alle pers- en mediavragen neem je contact op met mediarelaties via 0800 5865 266.

Contact met mediarelaties