LVNL schakelt helemaal over op innovatieve satellietnavigatie  

LVNL schakelt helemaal over op innovatieve satellietnavigatie  

Met het instellen van nieuwe virtuele navigatiepunten schakelt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) vandaag helemaal over op innovatieve satellietnavigatie.

Gepubliceerd op

Met het instellen van nieuwe virtuele navigatiepunten schakelt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) vandaag helemaal over op innovatieve satellietnavigatie. Hiermee navigeren vliegtuigen niet via fysieke bakens op de grond, maar met een gps-signaal van satellieten van en naar de start- en landingsbanen. LVNL zet hiermee een grote stap in de modernisering van het Nederlandse luchtruim. 

Michiel van Dorst, CEO LVNL: “Met de overstap naar satellietnavigatie zorgt LVNL ervoor dat het ontwerp van vliegroutes flexibeler wordt, zodat luchtvaartmaatschappijen efficiënter kunnen gaan vliegen. Dit zorgt voor minder brandstofverbruik, het terugdringen van geluidshinder en draagt bij aan de toekomstige herindeling van ons luchtruim.  Deze innovatie doen we voor Nederland, onze klanten en voor bewoners in de omgeving van luchthavens”.  

Satellietnavigatie 

Bij satellietnavigatie gebruikt de piloot van een vliegtuig voorgeprogrammeerde punten in de navigatiecomputer. Dit levert een aantal voordelen op. Zo kunnen vliegtuigen, wanneer het instrument landingssysteem van een baan niet beschikbaar is, bijvoorbeeld tijdens onderhoud, met satellietnavigatie en bij voldoende zicht blijven landen op de landingsbanen die de minste geluidshinder opleveren. Daarmee verminderen we geluidshinder voor bewoners onder de routes naar de Aalsmeerbaan, Buitenveldertbaan en Zwanenburgbaan. Op een aantal banen waar nog geen instrumentnadering mogelijk was, komen ook precisienaderingen beschikbaar. 

Doordat LVNL bij het ontwerpen van nieuwe vliegroutes niet meer afhankelijk is van navigatiebakens op de grond, wordt het mogelijk efficiëntere vliegroutes te ontwikkelen.  Vliegtuigen kunnen bij nieuw te ontwerpen routes exacter gaan vliegen naar luchthavens in Nederland, waar mogelijk om woonkernen heen. Daarbij wordt de daling van vliegtuigen meer gelijkmatig en met minder motorvermogen, wat leidt tot minder geluidshinder.    

De omschakeling maakt het straks ook mogelijk om de veranderingen door te voeren die voortkomen uit de herindeling van het Nederlandse luchtruim die de komende jaren vorm krijgt. Ook wordt met satellietnavigatie invulling gegeven aan de plannen van de Europese Commissie om alle luchtruimen binnen Europa beter op elkaar te laten aansluiten. Hiermee kunnen de routes tussen landen flink worden verkort.   

Back-up navigatiebakens  

Nu satellietnavigatie de norm is, worden verschillende navigatiebakens op de grond buiten gebruik gesteld. Dit draagt bij aan de verduurzaming, want het afstoten van de bakens scheelt energiegebruik en onderhoudskosten. Ook leidt het tot een reductie van het aantal meetvluchten. 

LVNL blijft wel investeren in navigatiebakens op de grond, zodat vliegtuigen die niet kunnen navigeren op satellietnavigatie, veilig kunnen blijven navigeren. Ook bij een eventuele storing in de satellietnavigatie dienen de navigatiebakens op de grond als één van de back-up systemen. Van de negen zogenoemde ‘VOR’ bakens die nu nog verspreid over Nederland staan, blijven de bakens bij Rotterdam, Schiphol, Eelde en Maastricht in gebruik. Samen zorgen die voor een landelijke dekking. De bakens bij Eelde en Rotterdam zijn recent vervangen. Het baken dat bij Schiphol staat, wordt de komende periode vervangen door een nieuw exemplaar.  

Europese regelgeving 

Satellietnavigatie wordt wereldwijd in stappen geïntroduceerd, in Europa mede gestimuleerd door Europese wetgeving. LVNL behoort tot de voorlopers in Europa met de overschakeling naar satellietnavigatie en het buiten gebruik stellen van navigatiebakens op de grond. 

Minderhinderschiphol 

De introductie van satellietnavigatie is onderdeel van het programma hinderbeperkende maatregelen van LVNL en Schiphol dat op de website minderhinderschiphol.nl is te vinden. Dit programma heeft tot doel het woon- en leefklimaat in de omgeving van Schiphol te verbeteren. 

De ontwikkeling van satellietnavigatie is medegefinancierd door de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen. 

LVNL schakelt helemaal over op innovatieve satellietnavigatie

LVNL schakelt helemaal over op innovatieve satellietnavigatie

Hiermee navigeren vliegtuigen niet via fysieke bakens op de grond, maar met een gps-signaal van satellieten van en naar de start- en landingsbanen.