NLR meetvliegtuig

Meetvluchten Polderbaan op 17 en 25 november en 2 december

Tijdens het regulier onderhoud van Schiphol aan de Polderbaan vernieuwt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) de computerapparatuur van het 'Instrument Landing System' (ILS). Dit is het navigatie- en begeleidingssysteem om vliegtuigen veilig op de Polderbaan te laten landen. Na afronding van de werkzaamheden worden er metingen op de grond en in de lucht uitgevoerd om de juiste en nauwkeurige werking van deze systemen te controleren. 

Gepubliceerd op

Metingen in de lucht en op de baan 

De metingen in de lucht gebeuren met een Cessna-Citation-II meetvliegtuig (PH-LAB) van het NLR op vrijdag 17 november, zaterdag 25 november en zaterdag 2 december. Op de eerste meetdag zijn er een paar testvluchten en op de twee andere meetdagen duren de vluchten circa drie uur per dag. Het speciale meetvliegtuig vliegt op verschillende hoogten meerdere naderingen met verschillende afstanden tot het begin van de landingsbaan. Daarmee zijn afwijkende vluchtpatronen te zien ten opzichte van regulier vliegverkeer. Het exacte tijdstip is afhankelijk van onder andere de weersomstandigheden, de geplande operatie en het verkeersaanbod. Maar zal waarschijnlijk plaatsvinden aan het einde van de middag en het einde van de avond. Als de geplande meetvluchten door omstandigheden niet op de geplande data kunnen plaatsvinden, dan zijn vrijdag 24 november, zondag 26 november en zondag 3 december gepland als reservedata. Daarnaast voert LVNL op maandag 20 november overdag grondmetingen op de baan. De Polderbaan is gedurende de metingen niet beschikbaar voor regulier vliegverkeer. Tijdens de meetvluchten worden de Kaagbaan, Buitenveldertbaan, Oostbaan en Aalsmeerbaan ingezet voor het vertrekkende/naderende vliegverkeer. Ook kan gebruik van de Oostbaan als landingsbaan voorkomen. Tijdens de meetvluchten is de Zwanenburgbaan niet inzetbaar. 

Inzet Polderbaan na onderhoud 

LVNL kan de Polderbaan weer volledig als landingsbaan (baan 18R) inzetten als de meetvluchten en grondmetingen zijn afgerond en de goede werking van het ILS is vastgesteld. Conform internationale veiligheidseisen moet na de werkzaamheden het ILS gedurende circa dertig dagen betrouwbaar en stabiel werken. Daarom wordt de Polderbaan eerst vrijgegeven voor landend vliegverkeer bij goede zichtomstandigheden. Als het ILS tijdens de betrouwbaarheidsperiode goed functioneert kan de Polderbaan weer in alle zichtomstandigheden als landingsbaan veilig worden ingezet. De Polderbaan kan na het onderhoud wel direct worden ingezet als startbaan (baan 36L) bij noordenwind.  

Note: Er mag alleen parallel geland worden (bijvoorbeeld op de Polderbaan en Zwanenburgbaan) als de ILS van de twee landingsbanen beschikbaar zijn. Als na afloop van de laatste meetvlucht wordt vastgesteld dat het ILS van de Polderbaan goed werkt, kunnen de Polderbaan en Zwanenburgbaan weer als parallelle landingsbanen worden ingezet.

UPDATE 3 januari 2024

Het nieuwe Instrument Landing Systeem (ILS) van de Polderbaan heeft sinds de ingebruikname betrouwbaar en stabiel gefunctioneerd conform internationale veiligheidseisen. De Polderbaan kan vanaf 3 januari 2024 weer in alle zichtomstandigheden veilig als landingsbaan worden ingezet.

Wat is een ILS? 

Een ILS zorgt ervoor dat vliegtuigen ondersteund worden om via een optimale koers en vaste daalhoek geleidelijk te dalen naar de landingsbaan. Een vliegtuig daalt vanaf circa 10 kilometer voor de landingsbaan met behulp van het ILS-signaal. 

Vernieuwing Instrument Landing System

Vernieuwing Instrument Landing System

Video over de vernieuwing van een ILS en meetvliegen

contact Mediarelaties

Contact met mediarelaties

Voor alle pers- en mediavragen neem je contact op met mediarelaties via 0800 5865 266.

Contact met mediarelaties