Meetvluchten voor vernieuwd landingssysteem Zwanenburgbaan

Meetvluchten voor vernieuwd landingssysteem Zwanenburgbaan

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft tijdens het onderhoud aan de Zwanenburgbaan het navigatiesysteem om vliegtuigen veilig op de Zwanenburgbaan te laten landen vernieuwd.

Gepubliceerd op

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft tijdens het onderhoud aan de Zwanenburgbaan het navigatiesysteem om vliegtuigen veilig op de Zwanenburgbaan te laten landen vernieuwd. Het gaat om het 'Instrument Landing Systeem' (ILS) aan de noordzijde van de baan (36C). Dit systeem zorgt voor ondersteuning van vliegtuigen om via een optimale koers en vaste daalhoek geleidelijk te dalen naar de landingsbaan. Om de juiste en nauwkeurige werking van het nieuwe ILS te controleren, worden na afronding van het onderhoud metingen op de baan en meetvluchten uitgevoerd. Deze zijn nodig om het nieuwe ILS van de Zwanenburgbaan veilig in gebruik te kunnen nemen.

Ingebruikname Zwanenburgbaan

De Zwanenburgbaan wordt naar verwachting op 4 mei na het afronden van het onderhoud, in gebruik genomen. Het ILS36C is dan nog niet beschikbaar voor operationeel gebruik, maar vliegtuigen kunnen overdag bij goed zicht landen met behulp van satellietnavigatie. Bij beperkt zicht en wind uit noordwestelijke richting kan de Buitenveldertbaan (27) worden ingezet als landingsbaan. Na afronding van de meetvluchten moet het nieuwe ILS minimaal dertig dagen betrouwbaar en stabiel conform internationale veiligheidseisen werken. Hierna kan de Zwanenburgbaan weer in alle zichtomstandigheden als landingsbaan worden ingezet.

Vluchten op 13, 15 en 20 mei

De meetvluchten kunnen pas worden uitgevoerd nadat het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan is afgerond. Tijdens deze metingen, die op de baan en vanuit de lucht plaatsvinden, is de baan niet beschikbaar voor het vliegverkeer. Op die momenten wordt gebruik gemaakt van de andere start- en landingsbanen. De meetvluchten voor het nieuwe ILS 36C zijn gepland op zaterdag 13 mei van 22:00 tot 02:30 uur, maandag 15 mei van 22:00 tot 22:15 uur en op zaterdag 20 mei van 22:00 tot 01:40 uur. De vluchten vinden plaats op momenten dat het verkeersaanbod laag is, zodat de meest geluidpreferente start- en landingsbanen tijdens het meetvliegen zoveel mogelijk ingezet kunnen worden. Dit zorgt voor zo min mogelijk hinder voor mensen die in de omgeving wonen. Als de geplande meetvluchten door omstandigheden, zoals slecht weer, niet op de geplande data kunnen plaatsvinden dan zijn 14, 16 en 21 mei gepland als reservedata. De meetvluchten worden uitgevoerd met een speciaal meetvliegtuig, dat vanaf verschillende hoogten, afstanden en richtingen meerdere naderingen vliegt richting de Zwanenburgbaan.

Nieuw landingssysteem

Tijdens het groot onderhoud heeft LVNL het gehele landingssysteem vernieuwd, met uitzondering van de antennemast. Deze kon vanwege leveringsproblemen bij de leverancier nog niet worden vervangen. Dit heeft geen invloed op de goede werking van het nieuwe ILS. De vervanging van de antennemast vindt plaats tijdens een toekomstige reguliere (jaarlijkse) onderhoudsperiode aan de Zwanenburgbaan. Na het installeren van de nieuwe mast, vinden er opnieuw metingen op de grond en vanuit de lucht plaats.

Metingen ILS18C

Op de Zwanenburgbaan kan zowel vanuit zuidelijke als vanuit noordelijke richting worden geland. Omdat het ILS aan de zuidkant van de baan (18C) vanwege het grote onderhoud voor langere periode niet is gebruikt, moeten ook voor dit systeem verplichte metingen plaatsvinden. Tijdens deze meetvluchten wordt ook het Precision Approach Path Indicator (PAPI) systeem van Schiphol gemeten. Deze meetvluchten duren maximaal een uur en zijn gepland op 1, 2 en 3 mei in de avond tussen 19:00 en 23:00 uur. Op die momenten is de Zwanenburgbaan niet beschikbaar voor het vliegverkeer en wordt gebruik gemaakt van de andere start- en landingsbanen.

ILS-vernieuwing

ILS-vernieuwing

ILS-vernieuwing