Schikking over Groenenbergterrein

Schikking over Groenenbergterrein

Schiphol heeft een minnelijke schikking getroffen met Chipshol in langlopende rechtszaken inzake het ‘Groenenbergterrein’, dat in het verlengde van de Aalsmeerbaan ligt.

Gepubliceerd op

Schiphol heeft een minnelijke schikking getroffen met Chipshol in langlopende rechtszaken inzake het ‘Groenenbergterrein’, dat in het verlengde van de Aalsmeerbaan ligt. Schiphol en LVNL waren eerder door de rechter veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan Chipshol in verband met het bouwverbod dat was opgelegd ten aanzien van het terrein. Hierover werd door partijen doorgeprocedeerd. De nu bereikte schikking, waaraan LVNL haar deel bijdraagt, brengt met zich dat de procedures definitief zullen worden beëindigd en dat alle bestaande claims over en weer zijn afgewikkeld. Schiphol en LVNL vinden het een positieve ontwikkeling dat hiermee een einde komt aan een lange periode van juridische procedures.