Publicatie voorval 18 januari 2020 en aanpassingen werkwijze publicaties voorvallen

Publicatie voorval 18 januari 2020 en aanpassingen werkwijze publicaties voorvallen

Vandaag is het onderzoek naar het voorval van 18 januari 2020 gepubliceerd op de website van LVNL.

Gepubliceerd op

Vandaag is het onderzoek naar het voorval van 18 januari 2020 gepubliceerd op de website van LVNL. Ook zijn de dossiers van verschillende voorvallen bijgewerkt. De werkwijze van LVNL rondom het heruitzenden van radiotelefonie ofwel R/T -de communicatie tussen piloten en luchtverkeersleiders over de radiofrequentie- is aangepast en transparanter gemaakt. Als R/T in de media wordt gebruikt volgt geen verzoek richting media om heruitzending te staken.

Veiligheidsonderzoek is van groot belang om van te leren en het operationele proces nog veiliger te maken. Daar is in Nederland de wet- en regelgeving een belangrijke factor in, maar niet de enige. Het is van groot belang dat we een open meldcultuur behouden bij LVNL. Hier blijven we ons voor inzetten. Daarom heeft LVNL met LiveATC.net de afspraak gemaakt dat zij de R/T-fragmenten van ongevallen en ernstige voorvallen niet publiceren in het belang van het onderzoek.

Belang veiligheidsonderzoek

Omdat zorgvuldig veiligheidsonderzoek de hoogste prioriteit heeft wil LVNL voorkomen dat de wettelijk beschermde R/T van een voorval openbaar beschikbaar is. Dit is van groot belang voor een open meldcultuur in de organisatie. Deze meldcultuur behouden we door gegevens intern zeer beperkt toegankelijk te stellen en extern nooit herleidbaar naar personen te laten zijn (o.a. stemgegevens en persoonlijke gegevens). Zo creëren we een omgeving waarin verkeersleiders maximaal vertrouwen hebben om voorvallen, ook waar ze zelf bij betrokken zijn, te blijven melden en de veiligheid te blijven verbeteren.

Publicatie voorvallen

Sinds 2014 rapporteert LVNL voorvallen proactief en transparant op haar website. Binnen vijf werkdagen na een voorval publiceren we een melding en na zorgvuldig onderzoek vullen we de conclusies van het onderzoek aan. Op deze manier kan iedereen zien welke voorvallen plaats hebben gevonden, hoe deze zijn ontstaan en welke maatregelen genomen worden om voorvallen in de toekomst te voorkomen. Naast het onderzoek van het voorval op 18 januari 2020 zijn ook de dossiers bijgewerkt van 22 november 2018 (alleen conclusie), 9 oktober en 1 december en 24 december 2019 (Schiphol en Rotterdam). De onderzoeken naar de voorvallen van 2 juli en 6 september 2019 zijn in de afrondende fase en worden later gepubliceerd. LVNL maakt sinds februari 2020 actief bekend wanneer er een melding van een voorval of onderzoeksresultaten worden gepubliceerd, via twitter en een nieuwsbericht op de website.