Reactie LVNL OVV-rapport voorval 29 maart 2018

Reactie LVNL OVV-rapport voorval 29 maart 2018

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft een rapport gepubliceerd over het voorval waarbij een vliegtuig een doorstart uitvoerde vanaf de Zwanenburgbaan (18C) en een vliegtuig dat startte van de Kaagbaan (24). 

Gepubliceerd op

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft een rapport gepubliceerd over het voorval waarbij een vliegtuig een doorstart uitvoerde vanaf de Zwanenburgbaan (18C) en een vliegtuig dat startte van de Kaagbaan (24). In het rapport staat onder meer een aanbeveling van de OVV aan LVNL.

De reactie van LVNL op het onderzoeksrapport:

De OVV doet een belangrijke aanbeveling aan LVNL over het inzetten van convergerende banen. Dit sluit nauw aan bij de stappen die LVNL heeft gezet met de samenwerkende partijen op Schiphol naar aanleiding van het incident in 2018. Uitgangspunt was het ISMS-onderzoek waar we tot de conclusie kwamen dat de procedure moet worden aangepast. De aanbeveling van de OVV vraagt om een zorgvuldige afweging, rekening houdend met onze wettelijke taak voor het borgen van de veiligheid op Schiphol als geheel. LVNL is met het oog hierop nu voortvarend aan de slag met de uitwerking om de procedure voor convergerend baangebruik hierop aan te passen.

Veiligheid staat voorop bij LVNL, daarom is het belangrijk dat na elk incident door meerdere partijen onderzoek wordt gedaan naar de toedracht om de veiligheid nog verder te vergroten. Het OVV-rapport schetst het beeld van 29 maart 2018, toen een landend vliegtuig op de Zwanenburg een doorstart maakte en door ingrijpen van de luchtverkeersleider op afstand bleef van een vertrekkend toestel dat startte vanaf de Kaagbaan. De OVV oordeelt dat er goed is gehandeld door beide toestellen een bocht te laten maken, zodat de afstand tussen de toestellen is vergroot.

https://integralsafetyschiphol.nl/project/convergent-starten-en-landen/

https://www.lvnl.nl/veiligheid/overzicht-voorvallen/dossiers/20180329-voorval-tijdens-doorstart-schiphol