Storing communicatie luchtverkeer door verkeerd FM-gebruik

Storing communicatie luchtverkeer door verkeerd FM-gebruik

De afgelopen weken is het radioverkeer van de vliegtuigen die landen op Schiphol regelmatig verstoord.

Gepubliceerd op

De afgelopen weken is het radioverkeer van de vliegtuigen die landen op Schiphol regelmatig verstoord. De frequentie die Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) gebruikt om het naderende vliegverkeer instructies te geven, werd meermalen verstoord met muziek afkomstig van de FM-band. Na inzet van het Agentschap Telecom (AT) is eind vorige week in Gelderland een zender uit de lucht gehaald. Het ging om een vergunninghouder die mocht uitzenden via FM maar zich daarbij niet aan de regels hield. Na het stilleggen van de zender is er ook geen verstoring meer geweest op de luchtvaartband.

Hoewel door dit verkeerde FM-gebruik geen sprake is geweest van een acuut gevaarlijke situatie, is een verstoring van radioverbindingen in de luchtvaart wel een direct risico omdat uitval ervoor zorgt dat er geen contact is tussen de luchtverkeersleiders en de piloten. Vliegtuigen worden door luchtverkeersleiders begeleid door middel van koers-, snelheid- en hoogte-instructies die via radiotelefonie worden gegeven. Als de frequentie wordt verstoord kan dit zorgen dat piloten de aanwijzingen van de luchtverkeersleider niet goed of zelfs laat horen. In het uiterste geval zou dit ertoe kunnen leiden dat vliegtuigen in het drukke luchtruim rondom Schiphol elkaar te dicht naderen omdat een piloot een instructie te laat doorkrijgt.

Uit veiligheidsoverweging mag er geen twijfel zijn dat het toestel de instructie heeft ontvangen. Daarom moet de piloot de instructie altijd zelf nogmaals volledig herhalen aan de luchtverkeersleider. De veiligheid wordt bovendien geborgd dat LVNL kan overschakelen op een noodfrequentie bij verstoring, hoewel dit niet de voorkeur heeft omdat bij echte noodsituaties minder alternatieven overblijven. Jaarlijks komen er veel meldingen van piloten over verstoring door muziek die interfereren met de luchtvaartband, veelal afkomstig van etherpiraten. Gezien het belang van de veiligheid geeft LVNL hier direct opvolging door dit te melden aan de autoriteiten. Dit jaar ging het om 10 meldingen.