Succesvolle introductie Electronic Flight Strips

Succesvolle introductie Electronic Flight Strips

In de periode van 20 april tot en met 1 juni 2019 hebben de luchtverkeersleiders op de verkeerstorens op Schiphol de Electronic Flight Strips (EFS) succesvol in gebruik genomen.

Gepubliceerd op

In de periode van 20 april tot en met 1 juni 2019 hebben de luchtverkeersleiders op de verkeerstorens op Schiphol de Electronic Flight Strips (EFS) succesvol in gebruik genomen. In het eerste weekend van deze periode is het systeem technisch geaccepteerd. In de periode daarna zijn alle torenverkeersleiders (ongeveer 150 mensen) gewend geraakt aan de nieuwe operationele werkomgeving, de nieuwe manier van werken en de veranderde manier van coördineren tussen de verschillende functionarissen op de toren. Hiermee is de transitie veilig en succesvol verlopen. Bovendien is er een belangrijke stap gezet in de modernisering en digitalisering van de torens op Schiphol.

Naast de rust in de toren door EFS, omdat er geen papieren strippen meer worden doorgegeven, biedt het nieuwe systeem de basis voor verdere innovaties zoals extra veiligheidsvangnetten en de mogelijkheid tot integratie van nieuwe technologieën. De implementatie van EFS is één van de grootste veranderingen op de torens die LVNL ooit gekend heeft.

Om de transitie beheerst en veilig te laten verlopen is er een aantal maatregelen getroffen, zoals het inzetten van extra personeel, verkeersbeperkende maatregelen en de voorkeur om baancombinaties in te zetten die qua inzet en gebruik geen onderlinge afhankelijkheid kennen. Deze laatste maatregel viel voor een deel samen met werkzaamheden aan een rijbaan nabij de Kaagbaan. We hebben er alles aan gedaan om de overlast zoveel mogelijk te beperken; zowel voor de omgeving als voor de vliegtuigmaatschappijen en de passagiers. We zijn ons er van bewust dat dit veel heeft gevraagd van onze omgeving en dat er overlast ervaren is. Dat geldt ook voor de vliegtuigmaatschappijen en de passagiers van Schiphol; zij hebben in de afgelopen periode te maken gehad met capaciteitsbeperkingen en mogelijke vertragingen. Nu de transitieperiode achter ons ligt, gelden er vanuit EFS geen beperkingen meer voor het baangebruik. De verbouwing van de Toren op Schiphol-Centrum gaat de afrondende fase in. De laatste nieuwe werkplekken in de binnenring worden naar verwachting eind juni opgeleverd.

Nadere informatie

Meer informatie over de verbouwing van de toren en de introductie van EFS is te vinden in deze film en in de eerdere communicatie over de torenverbouwing. Voor aanvullende vragen over de verbouwing van de verkeerstoren en de introductie van EFS kunt u contact opnemen met [email protected].