Verbeterde veiligheid voor naderend vliegverkeer Schiphol door luchtruimaanpassing

Op 13 juni 2024 is een deel van het luchtruim ten noorden van Schiphol aangepast zodat bij de nadering minder vaak een veiligheidsmelding in de cockpit klinkt. De wijziging voorkomt dat het zogeheten TCAS (Traffic Collision Avoidance System) een kliminstructie afgeeft aan commercieel verkeer, omdat er ander kleine luchtvaart in de omgeving is. Door de grenzen van het luchtruim voor landend verkeer richting Schiphol te verleggen en daarmee de afstand tussen vliegtuigen te vergroten, wordt dit voorkomen en hoeft de piloot niet onnodig in te grijpen. Dit verbetert de veiligheid van het vliegverkeer.

Gepubliceerd op

TCAS meldingen zijn extra verstorend als toestellen naderen op de parallel gelegen Zwanenburgbaan en Polderbaan. Als een piloot die een landing inzet op de Polderbaan een verplichte kliminstructie krijgt van TCAS, door de nabijheid van bijvoorbeeld een sportvliegtuig, kan dat een TCAS melding geven in de cockpit van een toestel dat de Zwanenburgbaan nadert. Dit kan er tot leiden dat  meerdere vliegtuigen moeten uitwijken. Dit verstoorde verkeersbeeld leidt tot extra werkdruk bij zowel de piloten en de luchtverkeersleiding. Per jaar zijn er gemiddeld zo'n 12 TCAS meldingen in dit gebied ten noorden van Schiphol die de aanpassing van het luchtruim noodzakelijk maken. 

TCAS meldingen 

In het Nederlandse luchtruim zijn twee soorten luchtvaart te onderscheiden, het commerciële verkeer dat begeleid wordt door luchtverkeersleiding en de kleine luchtvaart die op zicht vliegt. Het luchtruim was zo ontworpen dat deze twee soorten verkeer elkaar in de buurt van Schiphol verticaal tot 500 voet mochten naderen, wat leidde tot TCAS meldingen bij landend verkeer naar Schiphol. Deze deden zich vooral voor in het luchtruim ten westen en noorden van de Schiphol CTR 2 (control zone), waar het landend verkeer naar de Polderbaan op een hoogte van 2000 voet vliegt. Een klein toestel op 1500 voet hoogte kan dan voor een TCAS melding zorgen in het op Schiphol naderende toestel. Bij die melding krijgt de piloot de verplichte kliminstructie, waardoor de nadering moet worden afgebroken en het vliegtuig na een omleiding opnieuw de nadering moet inzetten. 

Maatregel  

Uit onderzoek van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) blijkt dat bij een verticale afstand van 700 voet of meer geen TCAS RA meldingen ontstaan. Met de verandering van de CTR 2 (control zone), ten noorden van Schiphol, in een TMA 7 (Terminal Control Area), kan de kleine luchtvaart op een maximale hoogte van 1300 voet vliegen. Deze TMA 7 dekt het gebied waar de TCAS meldingen zich het meeste voordeden.

Aanvullende informatie

  • TCAS-meldingen worden veroorzaakt bij landend verkeer naar de Polderbaan en kunnen invloed hebben op landend vliegverkeer richting Zwanenburgbaan

  • De veiligheidsmaatregel heeft geen impact op de civiele verkeersstromen naar Schiphol (het ‘handelsverkeer’ richting Polderbaan en Zwanenburgbaan gaat niet anders vliegen)

  • De maatregel heeft uitsluitend invloed op het recreatieve en maatschappelijke verkeer (helikopters van politie en ambulance) dat hier op zicht vliegt (het zogenoemde VFR-verkeer).

  • VFR-verkeer wordt niet door de luchtverkeersleiding begeleid en vliegt zelf op zicht, waarbij er wettelijke richtlijnen zijn waar piloten zich aan moeten houden (bijv. afstand tot andere vliegtuigen, vermijden van dorpskernen, voldoende hoogte boven hoge gebouwen, windmolens etc.)

contact Mediarelaties

Contact met mediarelaties

Voor alle pers- en mediavragen neem je contact op met mediarelaties via 0800 5865 266.

Contact met mediarelaties