Vlieg voorbereid, voorkom luchtruimschendingen

Vlieg voorbereid, voorkom luchtruimschendingen

Op zomerse dagen is er veel recreatief vliegverkeer in Nederland. Dit gaat gepaard met een toename van het aantal luchtruimschendingen. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) wil de bewustwording onder recreatieve vliegers vergroten door ze erop te wijzen goed voorbereid het vliegtuig in te stappen.

Gepubliceerd op

Op zomerse dagen is er veel recreatief vliegverkeer in Nederland. Dit gaat gepaard met een toename van het aantal luchtruimschendingen. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) wil de bewustwording onder recreatieve vliegers vergroten door ze erop te wijzen goed voorbereid het vliegtuig in te stappen. Daarmee verkleinen zij de kans dat ze onverwacht een gecontroleerd luchtruim binnenvliegen, met risico’s voor zowel de recreatieve vliegers als de beroepsluchtvaart. In 2020 waren er zo'n 400 meldingen door heel Nederland, waarbij de luchtverkeersleiding of het Flight Information Center (FIC) moest ingrijpen om de veiligheid te garanderen.  

Als een vliegtuig een gecontroleerd luchtruim (zoals een gebied rondom een luchthaven) binnen wil vliegen, moeten ook recreatieve piloten daar vooraf toestemming voor vragen bij de luchtverkeersleiding via de radiofrequentie. Op deze manier beschikt de luchtverkeersleiding over de benodigde informatie en kan zij ervoor zorgen dat het vliegverkeer veilig wordt afgehandeld. LVNL heeft een aantal adviezen om de kans op luchtruimschendingen te verkleinen: 

- Bereid je goed voor op de vlucht, weet waar de gecontroleerde luchtruimen zijn, zoals te zien op de VFR chart viewer;
- De vernieuwde Homebriefing-website waarop je je vlucht kunt voorbereiden, gaat deze zomer live. Daarnaast blijft het mogelijk om via deze site een vliegplan in te dienen. Zo weet de luchtverkeersleider of het FIC hoeveel vliegverkeer verwacht wordt; 

- Luister de radiofrequentie uit of roep op. Ook in luchtruimgebieden waar het niet verplicht is, zo kan de luchtverkeersleiding je bereiken wanneer nodig. Zie voor meer informatie deze poster

- Gebruik de Frequency Monitoring Code (FMC) als je de radiofrequentie alleen uitluistert. Hiermee ziet de Flight Information Service Officer via jouw transpondercode op welke frequentie je bereikbaar bent. Bekijk voor meer informatie de FMC-poster

- Meld je van tevoren via de radiofrequentie bij de luchtverkeersleiding als je een gecontroleerd luchtruim binnen wil vliegen; 

- Blijf via de radiofrequentie in contact met de luchtverkeersleiding gedurende de vlucht. 

LVNL neemt deel aan de Nationale Taskforce Airspace Infringements dat maatregelen neemt om het aantal luchtruimschendingen terug te dringen. Aan deze Taskforce nemen ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Aircraft Owners & Pilots Association Netherlands (AOPA), de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) en de NACA deel. Samen zorgen we ervoor dat we het luchtruim voor alle luchtruimgebruikers veilig houden. Kijk voor meer informatie op lvnl.nl.