Wim Kuijken nieuwe voorzitter raad van toezicht LVNL

Wim Kuijken nieuwe voorzitter raad van toezicht LVNL

Wim Kuijken (1952) is met ingang van 1 april 2019 de voorzitter van de raad van toezicht van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL).

Gepubliceerd op

Wim Kuijken (1952) is met ingang van 1 april 2019 de voorzitter van de raad van toezicht van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Kuijken is benoemd door minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). De benoeming geldt tot 31 maart 2023. Daarna is het mogelijk opnieuw te worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar.

Vervoerseconoom Wim Kuijken heeft bij de ministeries van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Verkeer en Waterstaat gewerkt. Bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat was hij van 2007 tot 2010 secretaris-generaal. De afgelopen negen jaar was hij Deltacommissaris. Kuijken brengt zowel kennis over de luchtvaartsector als veel ervaring als toezichthouder mee. Hij is voorzitter van de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank en voorzitter van de raad van toezicht van het Amsterdam UMC en het Kadaster.

LVNL dankt Gerlach Cerfontaine voor zijn inzet als voorzitter van de raad van toezicht van 1 januari 2011 tot 1 januari 2019. Pieter van Geel heeft van 1 januari tot en met 1 april 2019 als waarnemend voorzitter geacteerd. Hij continueert vanaf 1 april 2019 zijn rol als vicevoorzitter van de raad. De raad van toezicht van LVNL bestaat vanaf 1 april 2019 uit: Wim Kuijken (voorzitter), Pieter van Geel (vicevoorzitter), Lodewijk Hijmans van den Bergh, Charlotte Insinger en Alexander Schnitger (benoemd op voordracht van de minister van Defensie).

LVNL is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en legt over haar prestaties verantwoording af aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De raad van toezicht ziet toe op de werkzaamheden van het bestuur en staat het bestuur met raad terzijde.