Onze governance

Onze governance

De leiding van LVNL bestaat uit het bestuur, managementteam en de raad van toezicht.

Ons dagelijks bestuur

Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding van LVNL en vertegenwoordigt LVNL in en buiten rechte. De bestuursleden zijn voor een periode van vijf jaar benoemd door de minister van Infrastructuur en Waterstaat op voordracht van de raad van toezicht. Nieuwe bestuurders worden voor een periode van vier jaar benoemd. Herbenoeming kan vervolgens voor een periode van maximaal vier jaar plaatsvinden. Het bestuur van LVNL volgt de principes van collegiaal bestuur. Het bestuur geeft leiding aan de organisatie en daarbinnen onderkende bedrijfsprocessen. 

De taakverdeling tussen de bestuurders is vastgelegd in het Bestuursreglement LVNL. De bestuursleden zijn samen verantwoordelijk voor de taken zoals vastgelegd in de Wet luchtvaart. De voorzitter van het bestuur heeft een bijzondere positie. Onverlet de principes van collegiaal bestuur is hij de eerst aangesprokene voor de resultaten en de algemene gang van zaken binnen LVNL.

 • Michiel van Dorst

  Functie
  Chief Executive Officer (CEO)
  Afdeling
  Voorzitter van het bestuur
  Benoemd
  Benoemd op: 1 mei 2016
  Herbenoemd
  Herbenoemd op: 1 mei 2021
 • Marlou Banning

  Functie
  Chief Financial Officer
  Afdeling
  CFO
  Benoemd
  Benoemd op: 8 augustus 2016
  Herbenoemd
  Herbenoemd op: 8 augustus 2021

Managementteam

Voor uitvoering van de verantwoordelijkheid van het bestuur en de aansturing van de dagelijkse bedrijfsvoering, voert het bestuur periodiek overleg met het managementteam (MT). In dit overleg wisselt het bestuur organisatiebrede informatie uit voor besluitvorming. Ook wordt het MT geraadpleegd over, door, of namens het bestuur te nemen besluiten.

 • Jurgen van Avermaete

  Functie
  General Manager
  Afdeling
  Training Organisation
 • Marcel Bakker

  Functie
  General Manager
  Afdeling
  Systems & Infrastructure
 • José Daenen

  Functie
  Director
  Afdeling
  Operations
 • Maartje van der Helm

  Functie
  General Manager
  Afdeling
  Performance & Development
 • Malou van der Pal

  Functie
  General Manager
  Afdeling
  Regional Unit
 • Olivia Winkelman

  Functie
  Manager
  Afdeling
  Human Resources

Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet toe op de werkzaamheden van het bestuur en staat het bestuur met raad terzijde. De leden van de raad worden benoemd door de minister van Infrastructuur en Waterstaat voor een periode van maximaal vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar voor een tijdvak van maximaal vier jaar. De raad bestaat uit:

 • Wim Kuijken (Voorzitter)

  Functie
  Raad van toezicht
  Afdeling
  Voorzitter
  Benoemd
  Herbenoemd tot: 31 maart 2027
  Herbenoemd
  Eerste benoeming: 1 april 2019
 • Mel Kroon

  Functie
  Lid
  Afdeling
  Raad van Toezicht
  Benoemd
  Eerste benoeming 1 september 2019
  Herbenoemd
  Herbenoemd tot: 31 augustus 2027
 • Fieke van der Lecq

  Functie
  Lid
  Afdeling
  Raad van Toezicht
  Benoemd
  Eerste benoeming: 1 maart 2020
  Herbenoemd
  Benoemd tot: 29 februari 2024
 • Jac Jansen

  Functie
  Lid
  Afdeling
  Raad van Toezicht
  Benoemd
  Eerste benoeming: 1 oktober 2020
  Herbenoemd
  Benoemd tot: 30 september 2024
 • Mariken Schoenmakers

  Functie
  Lid
  Afdeling
  Raad van Toezicht
  Benoemd
  Eerste benoeming: 1 oktober 2020
  Herbenoemd
  Benoemd tot: 30 september 2024