Meldingprocedures bij voorvallen in de luchtvaart

Meldingprocedures bij voorvallen in de luchtvaart

LVNL is verplicht ongevallen en ernstige incidenten te melden aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

De OVV doet onafhankelijk onderzoek naar oorzaken en mogelijke gevolgen van rampen, zware ongevallen en incidenten. Dit doet de OVV voor verschillende sectoren, waaronder de luchtvaart. Deze onderzoeken brengen de leerpunten in kaart en geven aanbevelingen voor verbetering van de veiligheid. Het doel is om te leren van de gebeurtenissen, en niet om een schuldige partij aan te wijzen.

Meldingen aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid

Het type voorvallen dat wordt gemeld aan de OVV zijn:

  • Een noodsituatie (mayday);
  • Een (bijna) botsing tussen vliegtuigen (airprox);
  • Een (bijna) botsing tussen een vliegtuig en een obstakel op de grond;
  • Een al dan niet afgebroken start vanaf een niet in gebruik zijnde baan of een bezette baan, of vanaf een niet door de verkeersleiding toegewezen baan;
  • Een landing op een niet in gebruik zijnde of bezette baan, of op een niet door de verkeersleiding toegewezen baan;
  • Een vliegtuig dat van de baan raakt tijdens start of landing;
  • Een runway incursion (op een baan die in gebruik is

Binnen vijf dagen na de melding van een voorval of incident besluit de OVV of een onderzoek.

Analysebureau Luchtvaartvoorvallen

LVNL meldt voorvallen die betrekking hebben op het verlenen van luchtverkeersdienstverlening ook bij het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT).