Airspace infringement (luchtruimschending)

Een belangrijk veiligheidsthema voor LVNL is het schenden van het luchtruim, ook wel airspace infringement genoemd. Luchtruimschendingen zijn een potentieel risico voor de veiligheid van het luchtverkeer voor zowel recreatieve vluchten als voor commercieel verkeer.

 

Uitleg airspace infringement

Onderzoek heeft uitgewezen dat er meerdere oorzaken zijn voor luchtruimschendingen:

 • Het gebrek aan adequate vluchtvoorbereiding;
 • Het gebruik van een verouderde navigatiekaart;
 • Het gebruik van een verouderde navigatiedatabase;
 • Navigatiefouten en/of het kwijtraken van de positie (situational awareness);
 • Hoge werklast in de cockpit;
 • Toegankelijkheid van informatie;
 • Onvoldoende kunde in het uitvoeren van radiotelefonie.

Hoe voorkom je luchtruimschendingen?

In de nationale Werkgroep Airspace Infringements wordt de problematiek van luchtruimschendingen periodiek besproken en worden maatregelen uitgewerkt. Deze werkgroep bestaat naast het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uit: 

 • LVNL;
 • de Aircraft Owners & Pilots Association Netherlands (AOPA);
 • de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL); 
 • de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT);
 • het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK);
 • de Dienst Luchtvaart van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD);
 • de Nederlandse Vereniging van Luchthavens (NVL);
 • de Netherlands Association of Commercial Aviation (NACA); 
 • het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI);
 • het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR).

Maatregelen om luchtruimschendingen te voorkomen:

 • In de afgelopen jaren zijn de volgende maatregelen genomen:
 • Regelmatige rapportages en trendanalyses door het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen;
 • Harmonisatie van meldingen van civiele en militaire verkeersleidingsorganisaties;
 • Beoordeling van Europese aanbevelingen;
 • Actieve communicatie naar recreatieve luchtvaart;
 • Opstellen van een handhavingsconvenant, zowel preventief als reactief;
 • Samenvoegen van aeronautische informatie van LVNL en KNMI op website LVNL;
 • Aanbeveling om onder het Schipholluchtruim en in de luchtruimen rondom Rotterdam, Groningen en Maastricht de vluchtinformatiefrequentie uit te luisteren;
 • Aanpassingen in het luchtruim rondom Maastricht Aachen Airport;
 • Opstellen van een gedragscode voor de recreatieve luchtvaart;
 • Beoordelen van eisen op het gebied van training;
 • Ontwikkeling van technologische ondersteuning.

Een proactieve houding van alle partijen, gekoppeld aan structurele verbeteringen, blijft noodzakelijk om dit veiligheidsrisico te beheersen.

Airspace Infringements

Airspace Infringements

Airspace Infringements