Voorvallen met drones

Drones vormen bij verkeerd gebruik of bij gebruik in verboden gebied een risico voor de veiligheid van het vliegverkeer.

Daarom hebben we de app GoDrone en de website godrone.nl ontwikkeld, waar je als dronebestuurder kunt zien waar in Nederland je wel en niet mag vliegen met een drone. Zo maken we samen luchtvaart mogelijk. De app is gratis in de Apple Store en Google Play store te downloaden.

Op onze pagina over drones, in de app GoDrone en op de website godrone.nl vind je meer informatie over het gebruik van drones, zodat onveilige situaties voorkomen kunnen worden. Hieronder lees je wat het gevolg kan zijn voor het niet opvolgen van de regels voor het vliegen met een drone.

Dronemeldingen door piloten
Luchtverkeersleiders kunnen drones niet zien op de radar, en ook niet vanuit de verkeerstoren - vanwege de geringe afmeting van een drone. Luchtverkeersleiders krijgen dronemeldingen daarom in de meeste gevallen van piloten. Piloten geven aan luchtverkeersleiders aan waar zij een drone hebben gezien. Op welke hoogte een drone vliegt en wat de afstand tot het vliegtuig is, is vaak moeilijk in te schatten.

Als een piloot een drone heeft gemeld:

  • Waarschuwen luchtverkeersleiders piloten die in de omgeving vliegen;
  • Bepalen luchtverkeersleiders of het baangebruik moet worden aangepast, en als de informatie van de piloot daar aanleiding toe geeft, passen ze de vliegroute aan van vliegtuigen in de omgeving;
  • Schakelt de luchtverkeersleider de Luchtvaartpolitie in zodat zij kan handhaven.
  • LVNL heeft geen informatie om een dronemelding te onderzoeken. De enige informatie is de melding van de piloot.

Wet- en regelgeving drones
In de wet staat dat het verboden is om met een drone in een luchtruim te vliegen waar luchtverkeersleiding wordt gegeven. Rondom Schiphol bijvoorbeeld, is dat een gebied van 15 kilometer. Recreatiegebieden zoals het Amsterdamse Bos, Spaarnwoude en de Vinkeveense Plassen liggen binnen dat gebied, waardoor het vliegen met een drone in deze gebieden niet is toegestaan. Meer informatie over de regelgeving is te vinden op de website van de rijksoverheid over drones.