LVNL’s primaire taak op het gebied van veiligheid is zorgen voor voldoende afstand of ‘separatie’ tussen vliegtuigen en voertuigen op de grond en in de lucht. Doen zich in de praktijk voorvallen voor, dan maakt de luchtverkeersleiding daar melding van. Het doel van deze meldingen is ervan te leren, en de kans op  vergelijkbare voorvallen in de toekomst te verkleinen. Binnen LVNL worden alle gemelde voorvallen onderzocht, om de veiligheid continu verder te kunnen verbeteren.

Voorvallenonderzoek bij LVNL

Het voorvallenonderzoek bij LVNL gaat over een breed scala aan voorvallen, met wisselende ernst. Voorbeelden van voorvallen zijn: een laserstraal op de toren van Maastricht, een luchtruimschending van het naderingsgebied van Schiphol, een runway incursion op Rotterdam, een voorzorgslanding op Groningen, een push-back zonder klaring, twee vliegtuigen die te dicht bij elkaar vliegen of een onaangekondigde brandstoflozing. Vanuit het voorvallenonderzoek worden gerichte aanbevelingen gedaan voor verdere veiligheidsverbetering.

Een van onze safety-experts legt het onderzoek uit

Een van onze safety-experts legt het onderzoek uit

Voorvallen die in de praktijk optreden, worden gemeld met het doel er lering uit te trekken en het risico van dergelijke voorvallen in de toekomst te verkleinen.