Procedures afwijkende situaties

Procedures afwijkende situaties

Vindt er een afwijkende situatie plaats, dan wordt het verkeer volgens specifieke procedures afgehandeld. Hoe dit procedures eruit zien, lees je hieronder.

Wat is de procedure bij een noodsituatie?

De luchtverkeersleiding handelt bij een noodsituatie volgens het ASSIST-principe. Deze afkorting staat voor: Acknowledge, Separate, Silence, Inform, Support en Time.

Proces bij een noodsituatie

Wat is de procedure bij een vermissing?

Wanneer een vliegtuig niet op het verwachte tijdstip op het vliegveld van bestemming aankomt en er geen contact met de luchtverkeersleiding is, is er sprake van een vermissing.

We volgen bij vermissing een gestructureerde procedure. Deze procedure doorloopt drie fasen: uncertainty fase, alert fase en distress fase.  

Drie fasen bij vermissing

Alarmeren van hulpdiensten

 Bij een (dreigend) vliegtuigongeval op of nabij de luchthaven zijn we verantwoordelijk voor het alarmeren van hulpdiensten op de luchthaven. Alle luchthavens hebben een eigen, lokale alarmregeling die van toepassing is bij calamiteiten op het luchtvaartterrein. We hebben een crisisregeling die kan worden geactiveerd bij luchtverkeersvoorvallen en andere bijzondere situaties.

Wat is de ‘alerting service’?

De 'alerting service' is een alarmeringsservice die wordt verleend aan:

  • iedere vlucht waaraan luchtverkeersdienstverlening wordt gegeven;
  • iedere vlucht die een vliegplan heeft ingediend;
  • iedere vlucht die anderszins bekend is bij de luchtverkeersleiding;
  • vluchten waarvan bekend is of wordt vermoed dat ze te maken hebben met een kaping, een zogeheten ‘unlawful interference’.

De alerting service houdt onder andere in dat er bepaalde instanties worden gewaarschuwd als reddings- en opsporingsactiviteiten nodig zijn voor een hulpbehoevend luchtvaartuig, en dat deze instanties worden bijgestaan voor zover dat nodig is.