Separatie

Separatie

Separatie van vliegtuigen

Om het vliegverkeer zowel op de grond als in de lucht veilig te laten verlopen, moeten vliegtuigen en andere voertuigen op voldoende afstand van elkaar blijven. De luchtverkeersleiding is verantwoordelijk voor de separatie op de grond en in de lucht.

Separatie op de grond

Op de luchthavens separeert de luchtverkeersleiding het verkeer in de zogenoemde manoeuvring area. Dit is het gedeelte van het luchthaventerrein dat bestemd is voor het opstijgen, landen en taxiën van vliegtuigen, met uitzondering van de platforms. De grenslijn tussen de manoeuvring area en de platforms is aangegeven met rode lijnen.

Separatie in de lucht

De horizontale of verticale afstand tussen vliegtuigen tijdens de vlucht wordt aangeduid als separatie. De minimale separatie is bedoeld om het vliegverkeer veilig te laten verlopen, en tegelijkertijd de capaciteit van het luchtruim optimaal te benutten. Met separatieminima scheppen we buffers die de kans op een botsing verkleinen. 

De luchtverkeersleiding is verantwoordelijk voor het handhaven van de minimale onderlinge separatie tussen verkeersvliegtuigen die zich in hun verkeersleiding gebied bevinden. Luchtverkeersleiders geven de bemanning van vliegtuigen koers-, hoogte- en/of snelheidsinstructies, zodat deze minima niet worden onderschreden.

Afwijkende regels

In sommige situaties gelden er afwijkende regels voor separatie. Welke situaties dat zijn en hoe separatie er dan uitziet, lees je hieronder. 

Uitzonderingen op de separatieregels