Veiligheidsmanagement

Veiligheidsmanagement

De kerntaak van LVNL is het geven van luchtverkeersdienstverlening. Veiligheid is daarvoor een randvoorwaarde. Veiligheidsmanagement gaat over het minimaliseren van de risico’s bij het afhandelen van – civiel – vliegverkeer in het Nederlandse luchtruim.

Voorkomen van botsingen in de lucht en op de grond

Luchtvaartveiligheid is voor ons het voorkomen van botsingen in de lucht of op de grond. We zijn er trots op dat we de veiligheid in de lucht zodanig beheersen, dat de veiligheid gewaarborgd blijft terwijl het vliegverkeer groeit. Voorvallen worden gemeld met het doel ervan te leren en het risico van dergelijke voorvallen in de toekomst te verkleinen.

De operatie moet in eerste instantie veilig zijn, daarna wordt ook wat efficiency en milieu betreft geoptimaliseerd. Dit zit in de haarvaten van de organisatie, van het bestuur tot aan de luchtverkeersleiders en de ondersteunende afdelingen. LVNL werkt continu aan het verder verbeteren van het veiligheidsniveau.

Wat is het veiligheidsmanagementsysteem?

Het veiligheidsmanagementsysteem is een middel om de veiligheid op een acceptabel niveau te houden. Luchtvaartveiligheid maakt daarbij onderscheid tussen interne en externe risico’s. Interne risico’s omvatten de impact die de luchtvaart kan hebben op direct betrokkenen, zoals passagiers en het personeel van een vliegtuig. Externe risico’s bevatten de impact op de omgeving wanneer een vliegtuigongeval plaatsvindt.

Op strategisch niveau worden afspraken en regels over veiligheidsmanagement vastgelegd, bijvoorbeeld door middel van regelgeving en veiligheidsbeleid.

Op tactisch niveau zijn de randvoorwaarden vastgelegd om de veiligheidsprocessen te kunnen controleren. Op dit niveau zijn ook de procedures voor het melden, registreren en toetsen van alle relevante gebeurtenissen vastgelegd. Wijzigingen worden allereerst getoetst op veiligheid voordat ze worden doorgevoerd.

Op operationeel niveau is geregeld hoe de veiligheid in de dagelijkse praktijk wordt gemanaged. Dit betekent onder andere:

  • Er is voldoende en gekwalificeerd personeel aanwezig.
  • Meteorologische informatie is beschikbaar.
  • Apparatuur is correct en werkend.
  • Alle procedures en noodprocedures zijn bekend.
  • Afspraken met naburige luchtverkeersleidingscentra worden nageleefd.
  • Er zijn maatregelen beschikbaar om de verkeersstroom te kunnen beperken.