Verlies van afstand Eelde

Gepubliceerd op

Melding

Op 17 januari zijn twee vliegtuigen van de kleine luchtvaart elkaar tijdens de eindnadering voor Groningen Airport Eelde (GAE ) dichter genaderd dan de separatieminima voorschrijven. LVNL heeft dit voorval gemeld bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid en doet zelf onderzoek naar dit voorval.

Verlies van afstand

De horizontale of verticale afstand tussen vliegtuigen tijdens de vlucht wordt aangeduid als ‘separatie’. De minimale separatie is bedoeld om het verkeer veilig te laten verlopen en daarbij de capaciteit van het luchtruim optimaal te kunnen benutten. De luchtverkeersleiding is verantwoordelijk voor het handhaven van de minimale onderlinge separatie tussen verkeersvliegtuigen die zich in het onder hen vallende verkeersgebied bevinden. Wanneer twee vliegtuigen ondanks de separatieminima te dicht bij elkaar komen dan is er sprake van een separatieonderschrijding.

De criteria voor de minimale separatie zijn zodanig ontworpen dat er voldoende tijd is om het verlies van de minimale afstand of hoogte te herstellen. Een verkeersleider doorloopt in korte tijd een aantal stappen:

  • Detecteren  van het afstandsverlies;
  • Een inschatting maken van een effectieve oplossing;
  • Communiceren van deze oplossing door instructies (hoogte, richting, snelheid) naar de vlieger(s);
  • Opvolgen van deze instructies door de vlieger(s) om zo snel mogelijk de benodigde afstand of hoogte te herstellen.

 

​Voorvallenonderzoek

​De primaire taak van LVNL op het gebied van veiligheid is het onderling separeren van vliegtuigen (inclusief vliegtuigen met voer­tuigen op de grond). De verkeers­leiding meldt voorvallen die in de praktijk optreden binnen LVNL met als doel om hier lering uit te kunnen trekken en het risico van een dergelijk voorval in de toekomst te verkleinen. Binnen LVNL worden alle gemelde voor­vallen onderzocht om de veiligheid continu te kunnen verbeteren.

Resultaten verkort onderzoek

LVNL heeft verkort onderzoek gedaan naar het verlies van afstand tussen twee vliegtuigen op Groningen Airport Eelde (GAE). De resultaten zijn bekend. Hieronder vindt u een samenvatting van het voorval.

 

Samenvatting

Op 17 januari bevindt een vliegtuig van het type Diamond 42 (DA42) zich op de eindnadering op een geklaarde hoogte van 3000ft. Achter de DA42 vliegt een Cessna 172 die van de verkeersleiding een klaring krijgt voor het inzetten van de eindnadering op een hoogte van 2000ft. De Cessna heeft op dat moment een lagere vliegsnelheid dan zijn voorganger de DA42.

De eerst vlucht, de DA42, verkeerde echter in de veronderstelling dat ook hij geklaard was voor de eindnadering en begint daarom op eigen initiatief te zakken in hoogte om een nadering te maken. Hierdoor ontstaat een afstandsverlies tussen beide vliegtuigen, waarbij de minimale onderlinge afstand 1,8 NM bedraagt. De vluchten werden visueel gemonitord vanuit de verkeerstoren op de luchthaven. Beide vluchten werden zonder bijzonderheden voortgezet en beide vliegtuigen maakten een normale landing.

 

Classificatie: significant incident