Verlies van afstand Eelde

Gepubliceerd op

Melding

Op 26 augustus zijn twee vliegtuigen van de kleine luchtvaart elkaar tijdens de nadering voor Groningen Airport Eelde (GAE ) dichter genaderd dan de separatieminima voorschrijven. LVNL heeft dit voorval gemeld bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid en doet zelf onderzoek naar dit voorval.

Verlies van afstand

De horizontale of verticale afstand tussen vliegtuigen tijdens de vlucht wordt aangeduid als ‘separatie’. De minimale separatie is bedoeld om het verkeer veilig te laten verlopen en daarbij de capaciteit van het luchtruim optimaal te kunnen benutten. De luchtverkeersleiding is verantwoordelijk voor het handhaven van de minimale onderlinge separatie tussen verkeersvliegtuigen die zich in het onder hen vallende verkeersgebied bevinden. Wanneer twee vliegtuigen ondanks de separatieminima te dicht bij elkaar komen dan is er sprake van een separatieonderschrijding.

De criteria voor de minimale separatie zijn zodanig ontworpen dat er voldoende tijd is om het verlies van de minimale afstand of hoogte te herstellen. Een verkeersleider doorloopt in korte tijd een aantal stappen:

  • Detecteren  van het afstandsverlies;
  • Een inschatting maken van een effectieve oplossing;
  • Communiceren van deze oplossing door instructies (hoogte, richting, snelheid) naar de vlieger(s);
  • Opvolgen van deze instructies door de vlieger(s) om zo snel mogelijk de benodigde afstand of hoogte te herstellen.

 

Voorvallenonderzoek

De primaire taak van LVNL op het gebied van veiligheid is het onderling separeren van vliegtuigen (inclusief vliegtuigen met voertuigen op de grond). De verkeersleiding meldt voorvallen die in de praktijk optreden binnen LVNL met als doel om hier lering uit te kunnen trekken en het risico van een dergelijk voorval in de toekomst te verkleinen. Binnen LVNL worden alle gemelde voorvallen onderzocht om de veiligheid continu te kunnen verbeteren.

Resultaten verkort onderzoek

LVNL heeft verkort onderzoek gedaan naar het verlies van afstand tussen twee vliegtuigen op Groningen Airport Eelde (GAE). De resultaten zijn bekend. Hieronder vindt u een samenvatting van het voorval.

 

Samenvatting

Op 26 augustus meldt een vliegtuig van het type Socata TB20 Trinidad (TB20) een VOR/DME nadering voor baan 05 te willen uitvoeren. Op dat moment vliegt de TB20 volgens Visual Flight Rules (VFR) noord van de eindnadering voor deze baan in zuidwestelijke richting. Tegelijkertijd bevindt zich een Diamond DA42 (DA42) zich op de eindnadering voor baan 05.

De TB20 wil de VOR/DME nadering onder Instrument Flight Rules (IFR) regels vliegen. De consequentie van het overgaan naar IFR regels is dat een radarseparatie afstand van minimaal 3nm geldig is. Beide vliegtuigen vliegen uiteenlopende koersen op het moment dat de TB20 tijdens de vlucht overgaat van VFR naar IFR. Daarbij is de onderlinge separatie tussen de beide vluchten echter 1,8nm en 500ft. Omdat beide vliegtuigen reeds op uiteenlopende koersen vliegen wordt de onderlinge afstand hersteld. Geconstateerd is dat de TB20 te vroeg over is gezet naar IFR status. Beide vluchten zijn veilig geland. 

 

Classificatie: significant incident