Voorval tijdens doorstart Schiphol

Gepubliceerd op

Op zondag 10 mei heeft een voorval plaats gevonden op Amsterdam Airport Schiphol. Het betrof een voorval tussen een vliegtuig dat een doorstart uitvoerde vanaf de Zwanenburgbaan (18C) en een vliegtuig dat zojuist gestart was van de Kaagbaan ( 24). LVNL heeft dit voorval gemeld bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid en doet zelf onderzoek naar dit voorval.

 

Voorvallenonderzoek

De primaire taak van LVNL op het gebied van veiligheid is het onderling separeren van vliegtuigen (inclusief vliegtuigen met voertuigen op de grond). De verkeersleiding meldt voorvallen die in de praktijk optreden binnen LVNL met als doel om hier lering uit te kunnen trekken en het risico van een dergelijk voorval in de toekomst te verkleinen. Binnen LVNL worden alle gemelde voorvallen onderzocht om de veiligheid continu te kunnen verbeteren.

 

Situatiebeschrijving

Op zondag 10 mei in de ochtend, vond op Amsterdam Airport Schiphol een voorval plaats tussen een vliegtuig dat een doorstart uitvoerde van de Zwanenburgbaan (18C) en een vliegtuig dat zojuist was gestart van de Kaagbaan (24).

Een vliegtuig van het vliegtuigtype Airbus A320 dreigde tijdens de landing op de Zwanenburgbaan buiten de daarvoor bestemde landingszone te geraken. Hierop initieerde de vlieger een doorstart. De crew op toren-centrum registreerde de doorstart van de Zwanenburgbaan zeer kort na het inzetten daarvan. Op de Kaagbaan begon op dat moment een vliegtuig van het type Embraer 190 (E190) met de start. De verkeersleiding verstrekte aan de E190 informatie over de doorstart van de A320 en gaf de vlieger instructies voor een linkerbocht. De verkeersleiding gaf aan de vlieger van de A320 boven de Zwanenburgbaan instructies voor een rechterbocht. Beide vliegers voerden de instructies correct uit. De vlieger van de E190 meldde de doorstart van de Zwanenburgbaan in zicht te hebben. De minimale afstand tussen de A320 en de E190 was tijdens dit voorval 0,8 NM horizontaal en 300 voet verticaal.

Opvolging naar aanleiding van het onderzoek Uit het onderzoek blijkt dat de luchtverkeerleiding met de huidige voorschriften en werkwijzen voldoende mogelijkheden heeft om de onderlinge afstand tussen vliegtuigen te realiseren en te behouden. LVNL voert nog onderzoek uit naar mogelijkheden om de operatie met het gebruik van afankelijke start- en landingsbanen verder te verbeteren.

 

Classificatie: major incident

Infographic voorval tijdens doorstart Schiphol 10 mei 2015