Voorval tijdens taxiën Schiphol

Gepubliceerd op

Situatiebeschrijving

Op 9 mei 2016 vindt een voorval plaats op het rijbanenstelsel van Schiphol. Op dat moment is de Polderbaan in gebruik als hoofdlandingsbaan. Vliegtuigen die geland zijn op de Polderbaan kunnen gebruik maken van de kruising W5 met de Zwanenburgbaan om naar Schiphol Centrum te taxiën. Na het kruisen krijgen vliegtuigen, afhankelijk van de parkeerplaats, een noordelijke route of een zuidelijke route van de verkeersleiding opgedragen.

 

Achtereenvolgens landen op de Polderbaan een vrachtvliegtuig van het type Airbus A330-200 en twee passagiersvliegtuigen van het type Embraer E190. Alle drie hebben een parkeerplaats zodanig dat na het kruisen van de Zwanenburgbaan de zuidelijke taxiroute gevolgd moet worden. Omdat de Airbus langzamer taxiet dan de twee passagierstoestellen wordt door de grondverkeersleider een mogelijkheid geboden om in te halen. Daartoe wordt de Airbus verzocht om na het kruisen van de Zwanenburgbaan via rijbaan C te rijden en krijgen beide passagierstoestellen van het type Embraer de opdracht na het kruisen via rijbaan D verder te taxiën.

 

Om de voorrang te regelen voor het oprijden van taxibaan Q wordt de Airbus opgedragen te wachten voor A25. De eerste Embraer haalt al snel in en bereikt rijbaan Q ruim voordat de Airbus daar is. De tweede Embraer is bijna op gelijke hoogte als de bemanning van de Airbus te horen krijgt dat ze rijbaan Q op mogen taxiën nadat de tweede Embraer is gepasseerd.

 

Het tweede passagierstoestel krijgt echter geen voorrang van het vrachtvliegtuig en moet hard remmen om een mogelijke botsing te voorkomen.

 

Resultaten onderzoek en conclusies

De bemanning van de Airbus heeft achteraf aangegeven dat er een vergissing is gemaakt met betrekking tot de voorrangssituatie. Men was er vanuit gegaan dat alleen voorrang verleend moest worden aan de eerste Embraer. De tweede Embraer haalde de Airbus vlak voor de kruising in. Daardoor kon de bemanning van de Airbus de tweede Embraer pas op het laatste moment visueel opmerken.

Omdat het hier gaat om een verkeerd uitgevoerde instructie zijn verder geen mitigerende maatregelen voorgesteld. Het voorval is wel teruggekoppeld aan de betrokken partijen. Daarnaast is dit voorval onder de aandacht gebracht bij de verkeersleiders middels een artikel in het LVNL Safety Magazine.