Voorval tijdens taxiën Schiphol

Gepubliceerd op

Melding

Op donderdag 20 april heeft op het luchthaventerrein van Amsterdam Airport Schiphol een voorval plaatsgevonden, waarbij een taxiënd vliegtuig een ander vliegtuig dat van zijn parkeerplek werd geduwd (push-back) dicht is genaderd. LVNL heeft dit voorval gemeld bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid en doet zelf onderzoek naar dit voorval.

Voorvallenonderzoek

De primaire taak van LVNL op het gebied van veiligheid is het onderling separeren van vliegtuigen (inclusief vliegtuigen met voertuigen op de grond). De verkeersleiding meldt voorvallen die in de praktijk optreden binnen LVNL met als doel om hier lering uit te kunnen trekken en het risico van een dergelijk voorval in de toekomst te verkleinen. Binnen LVNL worden alle gemelde voorvallen onderzocht om de veiligheid continue te kunnen verbeteren.

Situatiebeschrijving

Op de Polderbaan is een vliegtuig van het type Boeing 737-800 geland met als bestemming parkeerplaats D54. Omdat de Zwanenburgbaan gelijktijdig in gebruik is voor landend verkeer, wordt er getaxied via de zuidelijke taxiroute over rijbaan Zulu. Na rijbaan Zulu vervolgt de Boeing de weg via rijbaan Quebec.

Vervolg van de taxiroute

Ten tijde van het voorval wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de Kaagbaan. Ook een deel van de naastgelegen rijbaan Bravo is afgesloten; het gedeelte tussen A2 en A6. Daarom krijgt de Boeing in plaats van de standaard-taxiroute via rijbaan Bravo de opdracht te rijden volgens de niet-standaard-taxiroute via rijbaan Alfa.

Besloten wordt om de Boeing via rijbaan A verder te laten taxiën tot aan de kruising A9 waar het vliegtuig het platform op zal draaien richting D54. Dit wordt echter niet gecoördineerd met de verkeersleider die verantwoordelijk is voor het platform waar het voorval plaatsvond.

Op het platform

Bij parkeerplaats D27 staat een andere Boeing 737-800 die achteruit is geduwd voor vertrek. Een Embaer 190 die geparkeerd staat bij D31 krijgt ook toestemming voor de push-back. Op het moment dat de binnenkomende Boeing op rijbaan Alfa naast de Embraer taxiet, begint de Embraer aan de push-back.

Pas op het moment dat de binnenkomende Boeing bij kruising A9 een bocht naar links draait komt de achteruitrijdende Embraer in het blikveld van de bemanning. Er wordt een noodstop gemaakt. Tegelijkertijd ziet de push-backchauffeur de Boeing aankomen en ook deze chauffeur stopt.

Zowel door de bemanning van de binnenkomende Boeing als door de push-backchauffeur wordt de overgebleven ruimte tussen de twee vliegtuigen als zeer gering ingeschat. De betrokken grondverkeersleider heeft het conflict tussen de twee vliegtuigen pas opgemerkt toen de bemanning van de binnenkomende Boeing er melding van maakte.

Conclusie

De betrokken verkeersleider heeft het conflict tussen de naar D54 taxiënde Boeing en de push-back van de Embraer vanaf D31 over het hoofd gezien. Dit had onder andere te maken met de toegenomen complexiteit als gevolg van de werkzaamheden aan de Kaagbaan en het verkeersaanbod op dat moment.

Ten tijde van het voorval waren meerdere grondverkeersleiders aan het werk, ieder met een eigen verantwoordelijkheidsgebied. Onderlinge coördinatie over de binnenkomende Boeing had het voorval mogelijk kunnen voorkomen. Door middel van een artikel in het interne Safety Magazine van LVNL wordt aandacht besteed aan dit voorval en wordt de nadruk gelegd op intensievere coördinatie in soortgelijke situaties.

Classificatie: serious incident